СЪОБЩЕНИЕ за ИЗБОРИТЕ ЗА ПАРЛАМЕНТ НА 4 ПРИЛ 2021 Г.

Всеки, който има право да гласува и желае да го направи по настоящ адрес, в срок до 20.03.2021 г. включително, трябва да подаде Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. Това е Приложение № 12-НС. Същото се подава безплатно и лично от желаещия за гласуване по настоящ адрес.

Заявленията се подават пред органите по настоящия адрес на избирателите. След 20.03.2021 г. заявленията няма да бъдат приемани и обработвани!

Настоящ адрес е този, който е отразен само и единствено в Национална база данни „Население“.