„Съединението прави силата“ – европейското мото

България поема ротационното председателство на Съвета на ЕС от 1 януари 2018 г. под мотото „Съединението прави силата“. Девизът е свързан с българската история, но отразява и идеята за обединена и солидарна Европа, пише в свой материал БТА.

Българското председателство ще работи за „сигурна, стабилна и солидарна Европа“, а трите основни послания са „консенсус, конкурентоспособност и кохезия“.
В логото на българското председателство са включени три от символите, които представят българската идентичноста – кирилицата, шевицата и трикольорът. Идеята е да се покаже, че България е неделима част от Европа, но и в същото време да се представи това, което ни прави уникални сред другите страни.

Според министър Лиляна Павлова председателството ще ни даде възможност да променим имиджа на страната ни и да покажем силните си страни. Намерението е по време на председателството да покажем културно-историческото наследство, природата, човешкия потенциал, капацитета на младите хора и така да се създадат предпоставки за популяризиране на България като място за инвестиции, за бизнес, за туризъм.

По време на председателството в менюто ще бъде представена българската кухня, ще се предлагат българско вино и други български напитки, а български новостартиращи компании пък ще могат да правят изложения в НДК.

В календара са предвидени близо 300 събития, които ще се състоят в България. Освен в София, те ще бъдат организирани и във Варна, Бургас, Пловдив, Велико Търново и други градове.

България ще бъде домакин на една среща на върха с участието на държавните и правителствени ръководители на държавите-членки на ЕС и страните от Западните Балкани. Ще се съсътоят и 12 неформални заседания на Съвета на ЕС и над 20 срещи на високо равнище, срещи от парламентарното измерение. На експертно ниво е предвидено да се проведат над 170 срещи и заседания, а под егидата на председателството – още около 85 събития.

Очакват се поне 22 000 гости у нас. Преди официалното откриване на 11 януари, ще има детско откриване на първото българско председателство на Съвета на ЕС MegaDojo Sofia 1.0 на 6 януари в НДК, което се очаква да събере над 300 деца от цялата страна.

Началото на председателството се отбелязва с празничен новогодишен концерт „Духът на Европа“ в НДК под патронажа на министрите Лиляна Павлова и Боил Банов. От 2 януари ще бъдат пуснати в обращение две монети, посветени на българското председателство – сребърна възпоменателна монета с частично позлатяване е с номинална стойност 10 лева в тираж от 3000 броя, и монета с номинална стойност от 2 лева, която ще е в тираж от 500 000 броя, а вече е валидирана и специална пощенска марка „Първо Българско председателство на Съвета на ЕС“.

Държавите членки, които изпълняват председателството, работят в тясно сътрудничество в групи от по три страни. „Тройката“ определя дългосрочни цели и изготвя общ план, в който се набелязват темите и основните въпроси, които ще бъдат разгледани от Съвета в рамките на 18-месечен период. Въз основа на тази програма всяка от трите държави изготвя своя шестмесечна програма. България е заедно с Естония и Австрия.

Страната ни очерта четири приоритета на председателството си, които са свързани с предизвикателствата и важните решения пред ЕС.

Единият е бъдещето на Европа и младите хора – икономически растеж и социално сближаване. Водещи за страната ни ще бъдат Многогодишната финансова рамка след 2020, кохезионната политика след 2020, бъдещето на общата селскостопанска политика, Икономическият и паричен съюз, устойчивата и ориентирана към бъдещето околна среда, културата като стратегически ресурс за по-доброто бъдеще на ЕС, както и младите хора.
Вторият приоритет е стабилност и сигурност, който включва съвместни решения за повече сигурност по външните граници на ЕС, по-резултатно управление на миграцията, отбранителен съюз.

Друг важен приоритет е европейската перспектива и свързаност на Западните Балкани. Министър Лиляна Павлова обяви, че искаме председателството ни да е не само българско, но и балканско. Амбицията е да се направи ясен план за действие, с конкретни стъпки за всяка от държавите, но без да се създават нереалистични очаквания. Освен това целта е да се положат усилия за по-голяма подкрепа за подобряване на пътната, железопътна, въздушна, дигитална, образователна и енергийна свързаност.

Четвъртият приоритет за България е дигиталната икономика и умения за бъдещето. В тази област се включват единният цифров пазар в ЕС, киберсигурността, директива за авторските права, свободен поток на нелични данни, кодекс на електронните комуникации, електронна защита на личното пространство, връзката между образованието и изискванията на бъдещия пазар на труда.

Страната ни поставя фокус върху младите хора, които са общата инвестиция в бъдещето и трябва да имат възможности за образование и развитие. Сред задачите са модернизация на европейските образователни системи и учебни програми, засилването на социалното приобщаване, въвеждане на технологиите във всички нива на образователната система.

Заявката е българското председателство да е „председателство на гражданите“ и посредник, който търси баланса и консенсуса по важните за европейските граждани теми, като крайната цел е утвърждаването на силна, цифрова и единна Европа.

България получи висока оценка за готовността си да поеме председателството на Съвета на ЕС, след като правителството на Бойко Борисов се срещна с Колежа на комисарите в Брюксел. Приоритетите и подготовката на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз получиха висока оценка и от председателя на Европейския парламент Антонио Таяни и лидерите на групите в ЕП по време на визитата им в София.