Съдебните дела на Общината и парите, разходвани за тях

По време на априлската сесия бе внесено питане от съветника Васил Зашкев, свързано с водените и загубените от Общината съдебни дела и размера на сумите по тях.

В отговор кметът посочи, че за миналата година има общо 65 дела, 56 административни, 6 граждански и три преписки. Водени са дела и срещу длъжници.

Срещу Община Самоков има заведени 33 дела с предмет административни актове, за спиране строежи, за неправилно нанасяна имотна граница и др., има жалби срещу постановления от кмета.

По въпроса за загубените дела кметът отговори, че годишно Общината има около 50 броя образувани съдебни производства. За четиригодишния период са 200, през последните 4 години делата, с решения, които не са в полза на Общината, са 39, Общината е осъждана средно за по 500лв. на дело.

На въпроса кои са юристите, защитаващи интересите на Ощината – кметът заяви, че защитата е от юристите на Общитата, както и че се наемат външни адвокати на граждански договори и се изплащат съответните  хонорари, за представителство пред Административен съд София област и за пред Върховния административен съд – те са в общ размер 15 865лв., посочените средства са за образувани до момента 6 дела. За водените дела са заплатени и такси. 17 625лв. е общият размер на сумите.

„Това, че се наемат външни адвокати, не означава, че нашите юристи в Общината не са в течение на всяко едно дейстивие по тези дела. Външният адвокат е адв. Стефка Георгиева“ – посочено бе в отговор на въпроса на съветника.