Съветниците утвърдиха промени в бюджета

Съветниците взеха решение на юлската си сесия относно утвърждаване на промени в бюджета на Община Самоков за 2022г

Общински съвет- Самоков извършва следната промяна:

Добавя нови позиции в Списъка за капиталови разходи за 2022 г.:

  •  „Дървена беседка-1 бр.” – 3 500 лв.

„Дървен мост-2 бр.” – 3 000 лв.

  • Пожароизвестителна система-ДГ „Пролет”- 13 980 лв.

„Компютърна и специализирана техника” – 1 838 лв.

„Площадна чешма – Драгушиново” – 1 520 лв.

  • По докладна записка от администрацията се взе решение и за утвърждаване на промени в бюджета на Община Самоков за 2022г.

    Общински съвет – Самоков одобрява промяна на капиталовата програма за 2022 година и допълва Списъка за капиталовите разходи във функция  Жилищно строителство, основен ремонт на тротоари с вибропресовани бетонни блокчета /шестоъгълни/ по ул. „Софроний Врачански“ и ул.“Константин Фотинов“ –  основен ремонт на тротоари с вибропресовани бетонни блокчета /шестоъгълни/ по ул.“Софроний Врачански“, ул.“Константин Фотинов“, ул.“Авксентий Велешки„/в участъка от ул.Македония до ул.“Хан Кубрат“/, ул.“ Македония / в участъка от ул.“Отец Пайсий до ул.“Авксентий Велешки“/ и ул.“Митрополитска“ /в участъка от ул.“Христо Смирненски“ до ул.“Розова Долина“/ – 138 389 лв.