Съветниците упълномощиха кмета да гласува против решенията на водната Асоциация

 

На сесията си в четвъртък съветниците с решение дадоха картбланш на кмета Вл. Георгиев да е против всички решения от дневния ред в редовното заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК ЕООД – София. Както е известно, той е представител на Общината във водната Асоциация и бе упълномощен да представи позицията на Община Самоков на заседанието, като г.асува „Против“.

Става въпрос за проект за решение по първа точка от дневния ред – „Приемане отчет за дейността на Асоциацията по ВИК на обособената територия, обслужвана от ВиК, ЕООД – София за 2019г. .“; както и по проекта за решение по втора точка от дневния ред –  „Приемане на финансов отчет за дейността на Асоциацията по ВИК на обособената територия, обслужвана от ВиК, ЕООД – София за 2019г.“; също и по проекта за решение по трета точка от дневния ред – „Обсъждане и приемане на бюджет на Асоциацията по ВИК на обособената територия, обслужвана от ВиК ЕООД – София за 2020г.”