Съветниците се съгласиха по принцип за паметна плоча на ген. Кантарджиев

На юлската си сесия съветниците взеха решение по искане  от 12.07.2021 г., внесено от Петър Чарийски-Председател на СНЦ”Гражданска инициатива за Самоков”. За инициативата има и събрана подписка, подкрепена от десетки самоковци. Пред местната власт се настоява за поставяне на монументално-декоративен елемент /паметна плоча с орелеф/ и за паметник на генерал Тодор Кантарджиев.

Съветниците на сесията си дадоха принципно съгласие за поставяне на монументално-декоративен елемент и за  издигане на паметник на генерал Тодор Кантарджиев след изпълнение на процедурата, предвидена в  чл.57 от ЗУТ и уточняване на мястото на поставяне.