Съветниците се отчитат

На предстоящата сесия на Общински съвет в четвъртък ще бъде представен отчет за взетите решения в периода месец февруари – месец юни 2018г. Проведени са шест редовни заседания, едно от тях е на основание чл.23, ал.4 от Закона за местно самоуправление. В отчета председателят на ОбС Силвия Стойчева припомня, че към него работят осем постоянни комисии. Изброени са и колко проекторешения е имала в периода всяка от тях.