Съветниците са провели осем сесии от юли досега. ПК по конфликт на интереси не се е събрала нито веднъж

Според отчет с официални данни Общинският съвет е провел осем сесии от юли миналата година до януари. Постоянната комисия по бюджет и финанси е предложила 33 проекторешения, но най-много има правната – 148 предложения за решения, ПК по устройство на територията и екология – 53, здравната – 60, европейски проекти и туристическа политика – 23 проекторешения, ПК по образование – 19. Комисията, създадена да разкрива конфликт на интереси не е заседавала.

Приетите решения на сесии са 315. Четири от тези решения са върнати от областния управител като незаконосъобразни. Има и две оспорени пред съда решения и за тях има образувани съдебни производства.

Изменени са две Наредби, промените са свързани с увеличението на местните данъци, такси и услуги.