Съветниците от Самоков се събират на сесия

На 14-ти април от 9.00ч. в заседателната зала на V етаж в сградата на Общината ще се проведе закрито заседание на Общински съвет – Самоков. Председателката на ОбС Мая Христева съобщава, че заседанието ще бъде според Правилник – без участие на гости, журналисти и граждани, поради усложнена епидемична обстановка в страната и при спазване на предписанията на здравните органи.

Проектът за дневния ред е с една точка засега – предложения за решения на комисиите на Общински съвет – Самоков.

Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на общинските съветници от 09.04.2020г. в сградата на общината, стая № 319.

сн.арх.