Съветниците от ГЕРБ – Самоков питат за приходите от синята зона в Боровец и Самоков. 582 са паркоместата в Боровец, в неделя е имало над 10 000 клиенти само на кабинката

sinq-zona

Какви са приходите от Синята зона – попитаха днес на сесията съветниците от ГЕРБ. Седем души в Боровец обслужвали паркингите, паркоместата са 582

Първа точка от дневния ред на днешната сесия на ОбС бе по питане на съветниците от ГЕРБ-Самоков. Питането към кмета Владимир Георгиев бе представено от Васил Благоев. То касаеше общинските паркинги „Синя зона“ в Самоков и Боровец и средствата, събрани от тях през 2019 година.

Питането съдържаше следните въпроси:

  1. Какви са приходите от осъществяване дейността на общинските паркинги за платено паркиране в „Синя зона“ през календарната 2019г.  – поотделно за Самоков и Боровец?
  2. Какъв е броят на работниците, обслужващи общинските паркинги в „Синя зона“ – поотделно в Самоков и Боровец през 2019г.?
  3. Какви са общо разходите за дейността платено паркиране „Синя зона“ за 2019г. за Самоков и Боровец, поотделно по пера – възнаграждения, разходи за социално осигуряване, разходи устройства за отчитане, брой служители, разходи за поддръжка на МПС, за гориво и т.н.?
  4. Каква е печалбата от платеното паркиране „Синя зона“ през 2019г.?

В отговор кметът Владимир Георгиев посочи, че приходите от платеното паркиране на общинските паркинги през 2019г. са 254 450,25лв., като от синята зона в Самоков са 166 946,95лв., от Боровец са 87 503,30лв., всички посочени суми са с ДДС.

Служителите на паркингите са седем – каза кметът, и в Самоков, и в Боровец, те са на трудово правоотношение. В Боровец има още четирима на граждански договори. Нетният приход от синята зона е 98 710лв. За възнаграждения – в Самоков – 61 134, 70лв., за Боровец – 25 832,99лв., – общо – 86 967,69лв.

-за социално и здравно осигуравяне – Самоков – 10 469,57лв., Боровец – 22 76,12лв., общо – 12 745,69лв.

-за поддръжка на софтуер – Самоков – 5 071,84лв., Боровец – 412,82лв.

-разходи за поддръжка на МПС – Самоков – 3 303,23лв., Боровец – 4 084,83лв., общо – 73 88,06лв.

-разходи за табели, скоби и талони – Самоков – 1 729лв., Боровец – 1 257,76лв.

Съветникът Васил Благоев след отговора на кмета посочи, че при други доклади за синята зона са били посочвани други цифри. „В първия приход – общо е посочено 170 000лв. , разходи 259 000лв., във втория отговор приходите са дадени в размер на 254 000лв., общо за Самоков и Боровец, и разходи за 122 965лв. Сега, което кметът тука дава, е различно“ – заяви Васил Благоев.

„Колко са паркоместата в Боровец като бройка“ – попита съветникът от ГЕРБ Васил Благоев. „Знаем, че Общината е закупила бариери за 120 000лв. – къде са монтирани и как става отчитането, къде се отчитат? Има няколко бариери. Чули сме, че се издават безплатни пропуски за паркиране в Боровец. Искаме за по-добра организация, синя зона да се даде на концесионер и да се знае колко пари влизат в Общината. Казвате, че сте назначили седем човека в Боровец. Паркингите, които са в Наредбата, са 15. Как тия седем души, покриват тези 15 паркинги?“ – попитаха съветниците от ГЕРБ – Самоков.

„Ако можете, посочете колко пари влизат от Боровец! Искаме кметът да съобщи публично за приходите от 8-ми и 9-ти февруари, и то да ги дадете в деня на днешната сесия – колко са отчетени като приходи от Боровец през този уикенд?Ако не получим отговор, от ГЕРБ ще поискаме в Общината да влезе финансова проверка и инспекция“ – заявиха от ГЕРБ– Самоков.

Кметът поиска да му се дават предварително въпросите, за да се подготви подробно. Финансовият кмет Сия Шехтанова се намеси и отговори, че към проекта за бюджет има сумиращи таблици и това не е справка за паркирането, а се сумират различни параграфи. „Това, което представи кметът тук, е общо за паркирането, а част от приходите от талони, примерно, се отчитат в параграфа приходи от наем на земя, глобите се отчитат в параграф за глоби и т.н.“ – каза заместник-кметът Шехтанова.

Кметът Вл. Георгиев поясни, че паркоместата в Бороревц са 582. „Имаме 15 паркинга и седем лица. Част от тези паркинги дават възможност за паркиране с есемеси. От тези паркоместа 150 са служебни за персонала, който работи на Боровец и срещу 20лв. на месец, 150 места има за такива хора. Има и също толкова частни паркинги в Боровец. Миналата година за м. януари сме имали около 24 000лв. приходи, а този месец януари имаме около 40 000лв., така че има ръст. За бариерите се взе решение на първата ми година от мандата, още нямаше синя зона. Тогава ги въведохме. Тези бариери сега не работят“ – посочи кметът.

Съветникът Васил Благоев оповести, че само в неделя на касата на „Бороспорт“ са закупени около 10 000 различни карти. „Това означава, че е имало над 10 000 души в Боровец. Питам още есемесите къде отиват като приход?“  – попитаха съветниците от ГЕРБ – Самоков.