Съветниците откриват сезона

На 16-ти септември ще се проведе първото заседение на Общински съвет след лятната ваканция. Денят е петък, но началният час остава непроменен – от 9 ч. в залата на петия етаж. Според дневния ред ще се представи информация за изпълнението на общинския бюджет и сметките за средства от Европейския съюз за първото 6-месечие на тази година. Ще се гласуват докладни на Постояните комисии и на кмета.

Днес се събраха част от съветниците за подготовка на проекто предложенията за сесията – ПК по образование, култура, младежки дейности и спорт и по здравеопазване и социални дейности.  Утре ще се съберат съветниците от ПК по въпроси, свързани с разпореждане и възстановяване на земеделски земи, по законност, обществен ред и общинска собственост и по устройство на територията и екология.

Заседанията на комисиите ще приключат на 9 септември, петък, когато от 13 ч. докладните ще разискват участниците в комисията по бюджет и финанси, а от 14 ч. ще се съберат колегите им от комисията по европейски проекти, стопански дейности и туристическа политика.