Съветниците одобриха процедури за саниране

На сесията си съветниците одобриха докладни на общинска администрация Общината да кандидатства с проектно предложение „Енергийна ефективност в Община Самоков 2020-I. В него са включени над 10 блока, сред тях са сградата на Пожарната, блок 10, кв. „Самоково”, блок 14, кв. „Самоково“, блок 14, кв. „Възраждане”, блок 36, кв. „Самоково“, блок 18, кв. „Самоково”, жилищна сграда – ул. Цар Борис III, бл. 22,  разположена в ПИ по КК на Самоков; многофамилна жилищна сграда – Блок 27, кв. „Самоково“ и др. Кметът Вл. Георгиев  уточни, че е имало нови критерии при кандидатстването от страна на домакинствата, желанието на администрацията е било да се включат повече жилища, от собствениците са били заплатени техническите проекти и обследването, правилата са били разяснени на проведено обществено обсъждане. Процедурите ще продължат вероятно след вдигане на извънредното положение.