Съветникът Васил Зашкев направи питане към кмета Вл. Георгиев относно собствеността на пистите в Боровец

„Самоковци се чувстват гости на Боровец. Курортът е недостъпен и за децата от Самоков,  затова не може да се възродят успехите на скиорите от Самоков“ – заяви Васил Зашев

Сесията на Общински съвет – Самоков започна с питане от съветника Васил Зашкев. Първият му въпрос беше как и докога е дадена концесията на ски пистите в Боровец. Вторият въпрос беше „Вярно ли е, че всички писти граничат с общинска собственост?

Г-н кмете, считате ли, че фирмата концесионер упражнява самоуправство, като не позволява на хора, закупили редовна лифт карти да обучават свои близки?

Кой защити техните интереси?“ – попита съветникът.

Кметът Георгиев отговори, че ски пистите в Боровец, с изключение на писта „Червено знаме“, са държавна собственост и граничат с общински имоти.

„Общинска администрация не разполага с информация, относно това докога и как е дадена концесия на ски пистите. При направена справка в Националния концесионен регистър се установи, че няма вписани държавни концесии и сключени концесионни договори, относно ски пистите в Боровец.

Съгласно договор за наем на общински недвижим имот от 10-ти апри 2014г., сключен след проведена конкурсна процедура и в изпълнение на решение на Общински съвет – Самоков от 2014г. , са отдадени под наем на „Бороспорт“ АД имот с площ 1 1006кв.м., имот от 540 кв.м. и имот с площ 774кв.м., представляващи връзката между „Рила“ „Иглика“ и „Ротата“ за срок от 10 гдини. С договор за наем от 2015г., след проведена конкурсна процедура и в изпъление решение на Общински съвет , е отдаден под наем и имот с площ 25 940кв.м. , т.е. това е писта „Червено знаме“ за 10 години.

Собственикът и лицата, на които са предоставени ски пистите са длъжни да спазват изискванията“ – бяха част от думите на кмета Владимир Георгиев.

Той добави още, че никой не е подал жалби в Общината, свързани с проблемите, визирани във въпросите на Зашкев.

„Няма данни за извършени престъпления на ски пистите в Боровец, няма данни и за самоуправство от страна на концесионера“ – заяви кметът на Самоков.

Васил Зашкев заяви, че счита отговорът на кмета за формален. „Въпросът, който Ви зададох е много по-дълбок – за взаимодействието на Община Самоков с фирмата концесионер, за равнопоставеност във отношенията, каквато липсва и ще Ви дам един пример. Паркингът на Кабинкова въжена линия е общински имот. „Бороспорст“, като поставя бариера, не дава свободен достъп до него, считате ли, че не упражнява по този начин самоуправство? Неравнопоставените отношения между Община Самоков и „Бороспорт“ рефлектират върху всички. „Бороспорт“ не разбира, че е в нейн ущръб, че самоковските деца нямат свободен достъп до пистите. Знаем всички каква е цаната на картите за лифт, те не са по възможностите на самоковци. Ще Ви дам друг пример – в Инсбруг картата за деца до 14 години е 200 евро за цял сезон. За да върнем успехите на самоковските ски и да направим този спорт отново водещ, трябва децата от Самоков да се учат да карат ски. Така ще се стигне до успехи. Общината винаги дава на „Бороспорт“, а от тях няма нищо съизмеримо“ – заяви съветникът Васил Зашкев. „Самоковци се чувстват гости в Боровец“ – добави още Зашкев.

Кметът Владимир Георгиев коментира, че Зашкев си води монолог. За паркинга обеща да провери как точно стоят нещата.