Строителното предприятие към Общината отчете обектите, по които е работило

Общинското строително предприятие отчете обектите, по които е имало дейности през миналата година и изразходваните средства.  Направени са раменти на отделения в болницата, в библиотеката, ремонтирани са пейки и кошчета в Туристическата градина, правен е ремонт в стадион „Искър“ на стойност 14 840лв. В отчета се посочат изградените спортни площадки, ремонта на таблата за парламетарните избори, монтирането на кабинките за гласуване; посочени са ремонтите в детските градини и филиалите им в селата, строителните дейности в селските читалища и в училищата, в кметствата на селата и т.н.

В отчета се оповести, че през 2017г. са извършени дейности на стойност 304 343лв. с ФРЗ 95 404лв.

Отчетът бе приет от съветниците по време на сесията им в четвъртък.