Стига вецове, искаме природа – протести за ВЕЦ-а в Говедарци

Днес се състоя протест по повод изграждането на поредната МВЕЦ на реките Горна Прека, Мальовишка и Черни Искър.

„Това е в нарушение на законите и има риск хората в село Говедарци да останат без вода. Зад проекта стои шефа на „Лукойл България“ Валентин Златев“, казва Любомир Костадинов от WWF.

Подадена е и жалба на сдружение „Балканка“ до Европейската комисия, премиера Бойко Борисов и Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Членовете на сдружението, подкрепени от неправителствената организация „За да остане природа в България“, протестираха днес пред сградата на МОСВ. Те бяха приети от зам.-министъра на екологията Атанаска Николова.

Тя ги е уверила, че МОСВ вече проверява всички МВЕЦ по разпореждане на екоминистъра. От общо 217 такива централи вече са проверени 138, като при 19 са установени нарушения, съобщиха от екоминистерството, без да дадат подробности.

Интересът към изграждането на малки водноелектрически централи е голям през последните години, защото произвежданата от тях електроенергия се изкупува от държавната НЕК на преференциални цени.

Новата МВЕЦ „Енерджи Говердарци“

Сдружение „Балканка“ алармира, че в нарушение на закона Басейнова дирекция „Дунавски район“ е издала и последното необходимо разрешително за ползване на повърхностен воден обект за изграждането на новата МВЕЦ „Енерджи Говедарци“ на реките Горна Прека, Мальовишка и Черни Искър. Така на практика изграждането на централата може да започне.

Природозащитниците посочват, че сградата на МВЕЦ ще се строи само на 160 метра от питейния водоизточник „Черни Искър“ – на разклона за хижа „Вада“, което е недопустимо по закон.

Разрешителното от Басейновата дирекция в Плевен е издадено, въпреки че хората са били против изграждането на централата. Техните аргументи са, че това ще доведе до пресушаване на малки реки и измиране на редица защитени видове, като рибата главоч, която е на изчезване, а също и вид рак.

Според природозащитниците в този случай застрашени са не само животните, но и човешкото здраве, защото със сигурност ще бъде замърсен питеен водоизточник, от който вода ползва дори Банкя – родното място на премиера Бойко Борисов.

От жалбата става ясно, че през годините разрешително за изграждане на МВЕЦ на това място е издавано на три различни фирми. Последното издадено разрешение е на „Рила Еко Енерджи“ ООД от 26 август 2016 г. Компанията е собственост на пет физически лица, които имат равни дялове. Това са хидроинженерът Славка Йорданова Куюмджиева-Ценова, самоковеца Благовест Асенов Конакчийски, лекарката Делфина Зарзоса Нуниез, строителят Костадин Стоянов Цинцаров и футболиста Петьо Витанов Пенев. Според Любомир Костадинов от WWF в този случай обаче инвеститорът е шефът на „Лукойл България“ Валентин Златев.

Шеф на Байсенова дирекция е бил против, но ГЕРБ го уволнява.

Единственият директор на Басейнова дирекция, който е бил против строежа на новата МВЕЦ, е бил Тошко Тошев и той отменя предишните разрешения през 2008 г. Две години по-късно, по-време на управлението на ГЕРБ Тошев е уволнен.

Според „Балканка“ уволнението на Тодоров е ясен знак за наследниците му какво ще се случи, ако не слушат. В резултат те са станали послушни и са издали разрешението за водохващането на бъдещата МВЕЦ, обясниха еколозите.

Според тях това не е имало как да се случи, ако МОСВ е изпълнило изискването на закона и е обявило буферната зона на природен парк „Рила“ за защитена по „Натура 2000“. Не става ясно защо това все още не е направено от МОСВ, въпреки че е имало предложение за това от зам.-министър.

Екоминистерството проверява малките централи по реките

От МОСВ отговориха, че в изпълнение на приоритет, свързан с ограничаване на ефекта от неблагоприятното въздействие на малките ВЕЦ върху екологично уязвими участъци на реките, се прави мащабна проверка.

„Един от сериозните проблеми, които се опитваме да разрешим, е да се ограничи потенциалното негативното въздействие на тези обекти върху водните ресурси и екосистемите“, казва зам.-министър Атанаска Николова.

Според МОСВ заедно с неправителствения сектор вече е разработена методика, която ще оценява потенциалните рискове от изграждането на малки ВЕЦ. Предстои документът, който определя участъци, в които категорично се забранява строеж на такива съоръжения, да бъде одобрен и от министъра на околната среда и водите.

Прилагането на методиката трябва да предотврати неблагоприятния ефект върху екологично уязвими участъци и да ограничи инвестиционни намерения, увреждащи екосистемите.

Николова обеща МОСВ да разгледа жалбата срещу строителството на МВЕЦ „Енерджи Говедарци“. Издаденото разрешителното не е окончателно и подлежи на проверка по законосъобразност, каза зам.-министърът.

По думите й ако има пропуски в процедурата, в правомощията на министъра е да го отмени или върне за допълнително уточняване.