Спортна площадка в Широки дол

Изгражда се спортна площадка в село Широки дол. Площадката е на терен в центъра, близо до кметството и  ще бъде комбинирана за мини футбол, баскетбол и волейбол. Предвижда се основата й да бъде с трошокаменна настилка, върху която ще бъде положен асфалт, а самото игрище, ще има бордюр. Изграждането на площадката включва също доставка и монтаж на необходимото оборудване – кошове за баскетбол, мрежа за волейбол, врати за минифутбол. По двете ширини на спортната площадка ще бъдат монтирани метални пилони с възможност за поставяне на мрежата. Около спортната площадка ще се сложат пейки. Изпълнител на проекта е Консорциум „Техноком“. Финансирането се осигурява от Общината и е на стойност 20 хил. лв.