Снимки за изложба на открито

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

В рамките на Празника на Самоков, ще бъде подредена изложба на открито на тема: „Аз и моят Самоков”.

Всеки може да изпрати фотография на места или събития от града ни, запечатани в снимка моменти от живота или просто любимото  кътче, без значение дали е цветна или чернобяла, от днес или от нашето минало.

Фотографиите на хартиен носител ще се приемат в Туристически информационен център Самоков, а във формат JPG на e-mail: samokovtouristcenter@mail.bg.

На гърба на снимката или на e-mail да е посочено името на подателя.

Краен срок за подаване на фотографиите: 31.07.2018г.