Синя зона в Самоков, забранява се шума и високата музика

Контрол за опазване на обществения ред и за паркирането в централна градска част бяха основните теми на заседанието на Местната комисия за опазване на обществения ред и сигурност.

В комисията участват представители на РУ- Самоков, общинска администрация и двете лесничейства. Коментиран бе обхвата на „синята зона” в централна градска част, както и служебните абонаменти. Направено е уточнение, че обхватът ще бъде върху цялата зона в центъра на града, като в нея ще влизат само съществуващи вече паркинги и паркоместа. Обсъждани са и възможностите за заплащане чрез СМС, талони или билети от паркинг автомати.

Ще се въведе и възможност за закупуване на служебен абонамент за физически и юридически лица. Всеки първи автомобил на живеещите в зоната за платено паркиране няма да заплаща престоя си. За улиците, по които няма обособени места за паркиране, ще бъдат поставени знаци, забраняващи престоя и паркирането.

Контрол по изпълнението ще се упражнява от длъжностни лица, назначени от кмета на общината. Те ще поставят скоби и ще глобяват нарушителите. Наложената санкция няма да освобождава водача от отговорност и той може да получи акт и от КАТ за неправилно паркиране по Закона за движение по пътищата.

Цената за паркиране за един час престой, както и размера на глобата за нарушаване на наредбата за паркиране в ЦГЧ и Боровец  ще се определя с решение на ОбС. С оглед на големия обществен интерес е изготвен проект на наредбата, който е публикуван на интернет страницата на общината, от където всеки желаещ може да се запознае с него в продължение на месец и половина. Възражения и предложения се подават писмено на деловодство или по електронен път на имейла на общината.

 

Другата дискутирана тема бе относно контрола на измененията и допълненията към Наредбата за опазване на обществения ред, касаеща силната музика от сватби и семейни партита. Припомняме, че с новите изменения се забранява ползването на озвучителна апаратура във всички часове на денонощието, както и организиране на открито на тържества и партита.

На заседанието на МКОРС беше разяснено прилагането на приетата нормативна уредба от страна на служителите на РУ. В тази връзка е изготвена декларация, която всеки дошъл да се запише за сватбен ритуал в общината подписва, че е уведомен за забраната и декларира съгласието си за спазването й.

 

Другият въпрос, свързан с обществената сигурност, който бе обсъден на заседанието, бе видеонаблюдението. През тази година Общината закупи още 35 камери, като в града са монтирани на бул.“Искър“, на кръстовището – вход-изход за София, кръстовището на Петте кьошета, при ОУ „Христо Максимов”, при чорбаджийската фурна и др.

Монтирани са камери и на входно-изходните артерии на селата Ковачевци, Поповяне, Злокучане и Драгушиново, престои поставяне на камери в Маджаре и Райово.

Миналата година Община Самоков закупи 30 нови камери, които също бяха монтирани на възлови кръстовища в града и на входно-изходни артерии в селата Бели Искър, Радуил.

Припомняме, че относно високата музика и шума в Самоков имаше негативна реакция от страна на обществеността. Темата бе дискутирана в Общински съвет. Преди около месец се наложи да дойдат специалисти, за да замерват децибелите. Процедурата едва ли беше определяща, тъй като и с просто ухо може да се установи, че челгата, която се носи из Самоков е в нарушение на правилата. От доста време е дразнещо и клаксонирането, с което возила преминават демонстративно от болницата до Седми квартал – коментира се в града и се очаква намеса на властта.