Сигнал до институциите за хижите под Мусала и „Шумнатица“

Вярно ли е, че хижите под Мусала и „Шумнатица“ ще бъдат продадени – питат в сигнал до инситуции самоковци. Зададен е и въпросът вярно ли е, че от държавни двете хижи „Мусала“ и „Шумнатица“ в Боровец вече са собственост на Туристическо дружество „Рилски турист“ Самоков и стяга ли се продажбата им?

 

Сигналът е пратен до сайта „Самоков инфо“, както и до Прокуратурата, Български туристически съюз и областния управител на София – област. В сигнала пише, че с постановление на Министерски съвет на Туристическото дружество в Самоков са предоставени за разпореждане 14 имота държавна собственост. С няколко констативни акта от 29 декември 2020 г. ТД „Рилски турист“ се оказало собственик на посочените хижи, които, вероятно ще бъдат продадени.

Част от текста на сигнала:

 

До Председателя на УС

Копие до Управителния съвет

Копие до Инспектората

на Български Туристически Съюз

гр. София

Копие до Обастен Управител на София-област

Копие до Софийска Окръжна Прокуратура

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

ИСКАМЕ ДА ВИ УВЕДОМИМ  ,

КАК ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ СТАВА ЧАСТНА !!!

Ние входирахме сигнал на 25.08.2020г. с № 1346 във БТС ,и № 30-00-154 до Областен Управител на София-област, срещу неправомерни действия на

„ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО РИЛСКИ ТУРИСТ“ГР.САМОКОВ С ЕИК 122001312 ,  и вече има резултат!!!

 

-НА 19.08. 2003г. НА ОСНОВАНИЕ ПМС № 171 /1957г. ,РАЗПОРЕЖДАНЕ № 26/1964Г.НА МС,РЕШЕНИЕ №775/1996г. На МС ,ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА ,И УСТАВА НА БТС,

БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ( БТС)  ДАВА ЗА СТОПАНИСВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ 14 ОБЕКТА (ХИЖИ,ЗАСЛОНИ И ТУР.СПАЛНИ ) НА „ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО РИЛСКИ ТУРИСТ“ГР.САМОКОВ ЧРЕЗ АКТОВЕ ЗА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ(АДС) №6586 /1987г. И № 6582/1990г.И ДРУГИ.

И ТУК ВЪЗНИКВАТ ВЪПРОСИТЕ !!!

1-КАК НА 29.12.2020г.С КОНСТАТИВЕН АКТ №57, ТОМ 13, „ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО РИЛСКИ ТУРИСТ“ГР.САМОКОВ, СТАВА СОБСТВЕНИК НА ТУРИСТИЧЕСКА  СГРАДА С ПЛОЩ ОТ  -133 КВ.М. -КАМЕННА ХИЖА МУСАЛА ???

2-КАК НА 29.12.2020г.С КОНСТАТИВЕН АКТ №55,ТОМ 13, , „ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО РИЛСКИ ТУРИСТ“ГР.САМОКОВ, СТАВА СОБСТВЕНИК НА ТУРИСТИЧЕСКА СГРАДА С ПЛОЩ ОТ 265 КВ.М.-ТУРИСТИЧЕСКА ХИЖА МУСАЛА ???

3- КАК НА 29.12.2020г.С КОНСТАТИВЕН АКТ №53,ТОМ 13, , „ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО РИЛСКИ ТУРИСТ“ГР.САМОКОВ, СТАВА СОБСТВЕНИК НА ТУРИСТИЧЕСКА СГРАДА С ПЛОЩ ОТ 472 КВ.М.-ТУРИСТИЧЕСКА ХИЖА ШУМНАТИЦА В K.K. БОРОВЕЦ ???

И ТАКА, 3- ТРИ ДЪРЖАВНИ ОБЕКТА СТАНАХА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ НА , „ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО РИЛСКИ ТУРИСТ“ГР.САМОКОВ !!!

И НАЙ-ВЕРОЯТНО ЩЕ БЪДАТ ПРЕПРОДАДЕНИ НА ТРЕТИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДРУЖЕСТВОТО Г-ЖА ИВАНКА СТЕФАНОВА,КАКТО Е ПРАВЕНО И ПРЕДИ И СЕ СТИГНА ДО „ГОСПОДАРИ НА ЕФИРА“ !!!

-СЕЗИРАМЕ ОБЛ.УПРАВИТЕЛ НА СОФИЯ ОБЛАСТ ДА НЕ ИЗДАВА ДОКУМЕНТИ И УДОСТОВЕРЕНИЯ,КОИТО СА НЕОБХОДИМИ ЗА БЪДЕЩИ ПРОДАЖБИ НА ХИЖИ ,КОИТО СА ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.(А ЧАСТ ОТ ТЯХ ВЕЧЕ СОБСТВЕНОСТ НА ТД „РИЛСКИ ТУРИСТ“ САМОКОВ ), И ДА СЕ НАПРАВИ ПРОВЕРКА НА СДЕЛКИТЕ !!!

-КЪДЕ Е ИНТЕРЕСА НА ДЪРЖАВАТА, И КАК ТЯ ЗАЩИТАВА СВОЯТА СОБСТВЕНОСТ ???

-КЪДЕ СА АКТОВЕТЕ ЗА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ ???

-ДЕАКТУВАНИ ЛИ СА ВЪПРОСНИТЕ АДС ???

-СЕЗИРАМЕ И БТС ДА УВЕДОМИ ВСИЧКИ  НОТАРИУСИ В ГР.САМОКОВ,ДА НЕ ИЗДАВАТ КОНСТАТИВНИ НОТАРИАЛНИ АКТОВЕ ЗА ИМОТИ ,КОИТО СА ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ДА СЕ НАПРАВИ ПРОВЕРКА НА СДЕЛКИТЕ !!!

-ОЧАКВАТ СЕ И ПОСЛЕДВАЩИ СДЕЛКИ С ИМОТИТЕ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДРУЖЕСТВОТО Г-ЖА ИВАНКА СТЕФАНОВА С ТРЕТИ ЛИЦА!!!

 

-СЕЗИРАЕ ПРОКУРАТУРАТА ДА ПРОВЕРИ КАК ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ СТАВА ЧАСТНА !!!

-СПАЗЕНИ ЛИ СА ЧЛ.42 И ЧЛ.43 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ ???“ – е част от текста на сигнала.

Темата оставяме отворена и с възможност за мнения по нея от засегнатите страни.