Сесия на ОбС – Самоков, октомври месец, част 1

obshtina