Секции за хора с увредено зрение и трудноподвижни в Самоковско

ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ

ОИК взе решение и определи секциите, в които ще грасуват хората с увредено зрение и трудноподвижните.

СЕКЦИЯ № МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
233900003 ОУ “МИТРОПОЛИТ АВКСЕНТИЙ ВЕЛЕШКИ”- ГРАД САМОКОВ
233900004 ОУ “ХРИСТО МАКСИМОВ”- ГРАД САМОКОВ
233900011 ПГ “КОНСТАНТИН ФОТИНОВ” – ГРАД САМОКОВ
233900021 СОУ “ОТЕЦ ПАИСИЙ” – ГРАД САМОКОВ, УЛ. “БУЛАИР” 2
233900026 ПТГ “Н.Й.ВАПЦАРОВ” – ГРАД САМОКОВ
233900037 СЕЛО ШИПОЧАНЕ – КОМБИНИРАНА СГРАДА
233900038 СЕЛО НОВО СЕЛО – ЧИТАЛИЩЕТО
233900039 СЕЛО ЗЛОКУЧАНЕ – ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА” /РИТУАЛНА ЗАЛА/
233900040 СЕЛО ГОРНИ ОКОЛ – КМЕТСТВОТО
233900041 СЕЛО ДОЛНИ ОКОЛ – КОМБИНИРАНА СГРАДА
233900042 СЕЛО ШИРОКИ ДОЛ – КОМБИНИРАНА СГРАДА
233900043 СЕЛО ГУЦАЛ –  ЗДРАВНА СЛУЖБА
233900044 СЕЛО ЯРЛОВО – УЧИЛИЩЕТО
233900045 СЕЛО КОВАЧЕВЦИ – ЧИТАЛИЩЕТО
233900046 СЕЛО ПОПОВЯНЕ – ЗДРАВНА СЛУЖБА /БИВША СГРАДА НА РПК/
233900047 СЕЛО АЛИНО – ЗДРАВНА СЛУЖБА
233900048 СЕЛО БЕЛЧИН – КМЕТСТВО БЕЛЧИН
233900049 СЕЛО КЛИСУРА – КМЕТСТВО /ЧИТАЛИЩЕТО/
233900051 СЕЛО РАЙОВО – ЧИТАЛИЩЕТО
233900053 СЕЛО ПРОДАНОВЦИ – МЛАДЕЖКИ ДОМ
233900054 СЕЛО ДОСПЕЙ – ЧИТАЛИЩЕТО
233900055 СЕЛО ГОВЕДАРЦИ – ЧИТАЛИЩЕТО /КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА/
233900057 СЕЛО МАДЖАРЕ – КОМБИНИРАНА СГРАДА
233900058 СЕЛО МАЛА ЦЪРКВА – ПОЩА /ТЪРГОВСКА СГРАДА/
233900059 СЕЛО БЕЛИ ИСКЪР – ЧИТАЛИЩЕТО
233900060 СЕЛО РАДУИЛ – ЧИТАЛИЩЕТО
233900062 СЕЛО МАРИЦА – РИТУАЛЕН ДОМ
233900063 СЕЛО ДРАГУШИНОВО – МЛАДЕЖКИ ДОМ

Пред секциите по т. 1 ще има поставени табела – Приложение № 1 към  Решение № 953-МИ/04.09.2019г. на ЦИК и други обозначителни знаци с минимални размери 20/30 см, на които се отбелязва и допълнителното й предназначение.

Табела и обозначителни знаци с размери 50/30 см ще има поставени и на входа на сградата, така че да насочват избирателите с увредeно зрение или със затруднения в придвижването към избирателната секция по т. 1.

До всяка една от посочените секции са осигурени  достъпно място за паркиране на автомобилите на избиратели с увреждания до сградите, в които се намират съответно изборните помещения и възможности за лесното предвижване на избирателите за да упражнят правото си на глас, съгласно изискванията посочени в решението на ЦИК.

На видно място пред всяка от избирателните секции ще има поставено информационно табло с телефоните за връзка и подаване на сигнали до районното управление на МВР и до дежурния районен прокурор.

В периода от 14.10.2019г. до 27.10.2019г. вкл., респективно до 03.11.2019г., когато се провежда II-ри тур,  от 8.30 ч. до 17.30 ч.,  могат да се правят заявки за помощ в изборния ден на телефони: 0722/ 66630, 0722/ 66631, 0722/ 66632 и на адрес: Община Самоков, гр. Самоков, ул. Македония № 34, гише”Деловодство”.

Придвижването на избирателите с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението, за упражняване правото им на глас в изборния ден, ще се осигурява с транспортни средства:          лек автомобил „Пежо”, с рег. № СО 0478 СК и лек автомобил „Шкода Октавия”, с рег. № СО 5959 ХА.