СДС се готви за национална конференция

Преди дни се проведе заседание на Националния съвет СДС. Бе взето решение да се отложи предложението за оставка на председателя на Контролния съвет за следващото заседание на Националния съвет. На

На 11.11.2018 г. София ще се проведе Национална теоретична конференция, с регистрация в 10.00 ч и начало в 11.00 часа. Конференцията да бъде в два модула – първият, свързан с програмните приоритети на СДС, вторият с предстоящите през 2019 г. местни избори.

По инициатива на СДС се проведе работна среща между част от ръководството на партията и представители на ръководството на КТ „Подкрепа“. Поводът за срещата е заявената от СДС на ХХIII-та Националната конференция политическа цел: „Българите – европейски граждани с европейски доходи“ и желанието на синята партия да проведе консултации по темата с различни синдикални, работодателски и браншови организации.

Първата среща от този цикъл беше с КТ „Подкрепа“, защото двете организации имат общи корени и история и значителна роля за разграждането на тоталитарната система в първите години на прехода.

По време на разговорите, между представителите на СДС и КТ „Подкрепа“, бяха обсъдени възможностите за бъдещо сътрудничество.