СДС проведе семинар в Боровец

Темата бе „Предизвикателствата пред българското председателство на Съвета на ЕС“

Божидар Лукалски-председател на СДС, ръководството на сините, членове на партията и симпатизанти си дадоха среща в хотел „Самоков“, Боровец, за да дискутират „Предизвикателствата пред българското председателство на Съвета на ЕС“.

В семинара участваха председатели на СДС клубове и представители на партията от Бургас, Варна, Костенец, Велико Търново, Пловдив и други градове в България. В таргет групите се включиха националните ръководства и местни структури на партиите от Реформаторския блок.

Шефът на СДС Божидар Лукарски говори на тема „Готова ли е България за председателството на Съвета на ЕС?”“. С темата “Каква Европа искаме – десният прочит на вариантите за бъдещото развитие на ЕС и на мястото на България в Съюза” провокира множество изказвания Борислав Миланов. Румен Христов представи темата „Каква трябва да бъде ролята на традиционната десница за достойното българско председателство на Съвета на ЕС?” .

 

„След няколко месеца България ще бъде председател на Съвета на Европейския съюз, а страната ни все още няма отговор за това как искаме да изглежда Европа, нито дори е стартиран публичен дебат.

Председателството на ЕС е шанс България да покаже пред Европа различно лице – на силна държава, в която корупцията се наказва“ – бе заявено на семинара.

„Националните акценти са вече ясни – трите К – конкурентоспособност, кохезия, консенсус, които бяха представени през юли. Конкурентноспособност – с главен фокус единен пазар, подкрепа на предприемачеството, малките и средни предприятия и стартиращите фирми, постигане на икономически растеж и създаване на работни места, задълбочаване на икономическия и паричен съюз, устойчива околна среда, ефективен енергиен съюз. Кохезия –  с фокус новата Многогодишна финансова рамка, инвестиции в растеж и заетост, бъдещето на Кохезионната политика след 2020 г. и Европейските структурни и инвестиционни фондове, опростяване и модернизиране на Общата селскостопанска политика и културно наследство.  Консенсус – с фокус сигурността, превенцията на радикализация, миграцията, правосъдието, бъдещето на Западните Балкани и устойчив интегриран подход за Дунавския и Черноморски регион“ – казано бе още по време на дискусията.

 

„Дали това са наистина важните приоритетите за българското председателство и как те ще допринесат за постигане на националните цели и издигане на авторитета и тежестта на България като страна-член на ЕС в регионален и общоевропейски план, предстои да видим“ – коментираха участници в семинара.