Светлана Атанасова – общински съветник от Реформаторски блок попита за разходите в новия бюджет

Светлана Атанасова от Реформаторски блок бе единственият съветник, който зададе обмислени и подредени въпроси, свързани с бюджета. Светлана Атанасова ги отправи по време на сесията в петък към общинска администрация.

Отговор бе даден от заместник-кмета Сия Шехтанова и от кмета Георгиев.

Въпросите на Светлана Атанасова показаха задълбочено и внимателно изчитане на данните, свързани с новия бюджет и професионалното им анализиране. Нито един от съветниците, освен нея, не бе подготвен за изказване, подобаващо на общински съветник. На повечето от общинските съветници им се приспа от четенето на цифрите.

“Много от съветниците не разбират даже за какво става въпрос. Има и такива, които изобщо не знаят какво значи да защитаваш обществения интерес” – коментираха самоковци след сесията.

Въпросите на Светлана Атанасова бяха десет, не всички получиха надлежен отговор. На някои бе отговорено с общи приказки и позоваване на алинеи и параграфи от нормативната уредба.

Един от въпросите бе свързан с впечатляващата цифра и завишени разходи за общинска администрация. Оказа се, че тя е значително набъбнала.

През миналата година разходите по администрацията са били 1 162 520лв., за 2017г. са предвидени 1 264 605лв. “На какво се дължи завишението на разходите за общинска администрация” – попита общинският съветник Светлана Атанасова.

Другият въпрос на Атанасова бе свързан с размера на представителните разходи на кмета Владимир Георгиев и на председателя на Общински съвет Силвия Стойчева.

В приемните на общинския съветник Светлана Атанасова са постъпили сигнали от самоковци, свързани с неясното обявяване на важна информация в сайта на Общината. “Става въпрос за данни, които касаят голям кръг заинтересовани, свързани са с обяви и конкурси. От сайта на Общината не се получава необходимата информация” – заявили са граждани пред Светлана Атанасова. Кметът отговори на въпроса и оповести, че са заделени средства за подобряване сайта на Общината.

В друг въпрос бе поискана информация защо сумата за ремонт на улица “Преспа” е най-голяма. Сумата е визирана в плана за разходи по строителство – за реконструкция на улица и съществуващ тротоар на улица “Преспа” е предвидена сумата 1 125 680лв. На въпроса къде се намира тази улица, от общинска администрация поясниха, че това е улицата, водеща до “Самел 90”.

Атанасова попита къде и за какво отиват парите от туристическия данък, какво е предвидено да се прави с парите за Боровец, попита също изплащат ли се пътни на треньорите на спортните клубове.

Друг въпрос на Атанасова беше каква е сумата от събрани глоби и санкции на граждани.