Самоковци подават сигнал за незаконно решение на ОбС

До г-н Илиан Тодоров – областен управител на Софийска област

Копие: до г-жа Наталия Николова – софийски окръжен прокурор,

                                                            П  Р  Е  Д  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е

 

от група интелектуалци, с адрес за кореспонденция: гр. Самоков, ул. „Димитър Димов“ №11, тел. 089 834 58 92 и 088 972 78 66

Уважаеми господин Тодоров,

 

настояваме да спрете /по реда на чл.32 от Закона за администрацията/ правното действие на Решение №349 от 23.07.2020 г. на ОбС-Самоков и да го отнесете пред АССО за отмяна. Ние считаме, че то е незаконосъобразно и дискриминационно и като такова следва да бъде предложено за отмяна.

Повече от ясно е, че гореспоменатото Решение не е взето по предвидения в ЗМСМА ред, не са спазени и правилата, приети с Правилника за организацията и дейността на ОбС-Самоков и взаимодействието му с общинската администрация. Този административен Акт от Протокола с №12 от 23.07.2020 г. НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРИЗНАТ ЗА ВАЛИДЕН, тъй като фактическите и правните основания, които са посочени /за издаването му/ въобще не са изпълнени.

В нашето Предложение от 20.07.2020 г. до заместник председателя на ОбС-Самоков /с копие до Вас/ съвсем ясно сме посочили, че процесният проект за въпросната Наредба /в нарушение на разпоредбата на чл.26 ал.3 от ЗНА/ въобще не е бил публикуван на интернет страницата на община Самоков. Това се отнася и за т. нар. Мотиви в Докладната записка на Вл. Георгиев, както и за Предварителната оценка на въздействието по чл.20 от ЗНА. Доста нагло е да твърдиш, че си извършил Обществените консултации с гражданите и юридическите лица /чл.26 ал.4 от ЗНА/ БЕЗ ПРЕДИ ТОВА ДА СИ ВИЗУАЛИЗИРАЛ САМИЯ Проект за Наредба. В нашето Предложение до Вас /вх. №95-00-4 от 22.07.2020 г./ сме описали подробно всички процесуални трикове, които Вл. Георгиев е осъществил при това камуфлажно Обществено обсъждане. На това квазиобсъждане са присъствали само петима граждани, а ако тази прословута Наредба влезе в сила, засегнатите от нейните разпоредби ще са поне 5 000 души.

Ще бъде доста любопитно да проверите каква е Справката, която са Ви представили – за постъпилите Предложения от гражданите на община Самоков, както и за Обосновката за неприетите Предложения /ако въобще са били регистрирани такива/.

Уважаеми господин Областен управител,

 

още по-куриозна е ситуацията около Решението с №401 от 23.07.2020 г. Тук фамозният орган за местно самоуправление се е произнесъл /и то повече от пунктуално/ ПРЕДИ САМОТО Обществено обсъждане. Незнайно защо това „Допитване“ до населението на община Самоков е било насрочено И СЕ Е ПРОВЕЛО НА СЪЩАТА ДАТА /23.07.2020 г./, но от 17.30 ч.

Не е ясно как някои от критичните Становища и Предложения на присъствалите граждани ще бъдат инкорпорирани във вече подробно описаното Решение на ОбС-Самоков. Тук корупционерите /Ем. Николов и Вл. Георгиев/ са успяли да получат едно твърде крехко мнозинство /само 16 гласа „за“/. Но пък са постигнали една истинска находка в административнопроизводствените взаимоотношения.

В този пословичен административен Акт споменатите двама функционери са се опитали да докажат, че разполагат със завиден административен капацитет и на два пъти във визираното Решение са вписали една брилянтна формулировка – „… при цена, каквато Кмета на Община Самоков намери за добре“.

 

Уважаеми господин Тодоров,

предлагаме Ви да спрете изпълнението и на това Решение /№401 от 23.07.2020 г./ на ОбС-Самоков и да го внесете в АССО – за отмяна. С оглед на цялата тази бюрократична клоунада, Вие бихте могли да сезирате и Председателя на КПКОНПИ – Сотир Цацаров.

Към настоящето Предложение прилагаме и два журналистически материала /от 22.07.2020 г./, публикувани в новинарския сайт „СамокоВест“ и в електронния вестник „4Власт“. Освен това представяме отново и Предложението до Ал. Кроснев /вх. № 9400 – 1565 от 20.07.2020 г./.

 

11.08.2020 г.

гр. Самоков                                      С  почит:  Илия Масларски, Константин Панев, Димитър Стойчев, Анжелино Димитров, Славчо Георгиев и други.