Решение относно съсобственост „Мултимедия апликейшън груп” ООД

На вчерашната си сесия съветниците взеха решение относно прекратяване на съсобственост в УПИ-парцел І в кв.44 с.Алино, по повод постъпило заявление от Никола Вецев-Управител на „Мултимедия апликейшън груп” ООД. Общински съвет одобри изготвената пазарна оценка в размер на 1 782 лв.  без ДДС или 16,50 лв./кв.м. за 108/3908 ид.ч. от УПИ-парцел І-за „център за здравословно възстановяване” с площ от 3 908 кв.м. по регулационен план на с.Алино. Ще бъде сключен договор за продажба със съсобственика.