Решението на ОбС за анексите на къщичките в Боровец – незаконно, спряно е от областта

 

Днес областният управител на Софийска област имаше приемна в Самоков. Росица Иванова за два часа прие над 15 самоковци. Те споделиха проблеми за безработицата, социални проблеми, изказаха възмущението си от некачествена строителна дейност на централния площад, от проблеми, касаещи дейността на Дирекция „Земеделие”. „Животновъдите се интересуваха по техни проблеми, касаещи правилното разпределение на земите, които ползват – мери, пасища, ливади на територията на общината, за да отглеждат животните си“ – сподели Росица Иванова. По думи на дошли в приемната белите петна си остават основен проблем, който тормози животновъди и земеделци.

“Въпросите бях от всякакво естество. Имаше хора с лични проблеми, търсещи съдействие за работа. Те споделиха болката си, че нямат подкрепата на местните институции в общината, че никой не им помага за намиране на работа. Десетки образовани самоковци също са без работа и препитание. Оплакаха се, че в общинска администрация се назначават всякакви кадри, които са с по-ниска степен на образование. Относно социалната политика имаше много въпроси, свързани с работата на кадрите в Дирекция „Социално подпомагане“. Имаше поставен въпрос от жител  на Говедарци за неправомерна дейност на общински имот. Той бил  в непосредствена близост до жилищните им имоти, на 7-ем семейства, а до оградата им струпват органични маси. В съседство се отглеждали 40 коня точно под прозорците на семейства с малки деца, за които проблеми все още няма реакция и потърсена отговорност от местната власт по Наредбата за опазване на обществен ред и сигурност на гражданите. Самоковци поставиха въпроса за все още невзето решение от Общински съвет за опраделяне на земи, които не са възстановени на гражданите. Т.е. има решения на Службата по земеделие и на съда да им бъдат възстановени имоти и собственост, но не се възстановяват. Общински съвет трябва да определи територията от общински поземлен фонд, с който да бъдат обезщетени тези граждани” – каза още Росица Иванова. Тя сподели, че областта е спряла решението наОбщински съвет, с което се анексираха договорите на къщичките в Боровец. Както писа сайтът “Самоков инфо” това решение бе взето на априлската сесия на Общински съвет. На въпроса защо, тя отговори така: “Решението е върнато като незаконосъобразно. В момента не мога да кажа клаузите на законите, на които противоречи. Срокът за продължаване на договорите превишава многократно допустимия срок, визиран в Закона за управление на общинската и държавната собственост, който е десет години. Мисля,  че два-три пъти вече  са взимани такива решения и общият срок върви към 13-15 години, което многократно превишава срока, допустим по закона за продължаване на договорите, което ще рече, че тези имоти трябва, съгласно Закона за управление на собствеността, да бъдат обявени на търг и  конкурс по съответния законов ред. Затова е върнато.  Тези договори, между другото, за къщичките, с едно решение бяха продължени всички и бяха продължени за една година с единствения мотив на общинска администрация, че предстои изготвянето и приемането на нова кадастрална карта и когато бъде приета тя, тогава ще бъде обявен конкурс. Но самият факт, че многократно превишава срока, допустим по закона, прави решението незаконосъобразно. Връщайки го за прегласуване и за преобмисляне на Общински съвет, по бързо ще се решат проблемите”.