Реформата в горите потръгна, но шефове на горски стопанства плачат и се жалват от Ал. Дунчев!!

„След освобождаването на зам.-министъра на задкулисието, вторият голям успех на Промяната е спасяването на 500 000 лв. за 2022 г. или общо 3 милиона лева за 6 години, които щяха да потънат в касата на една голяма фирма и свързаните с нея партии, ако не беше прекратен 6-годишния й дългосрочен договор за добив на 30 000 м3 дървесина на корен в ДГС Белово и ДГС Ихтиман“ – съобщи днес депутатът от Продължаваме промяната Александър Дунчев.
Договорът бе прекратен от ЮЗДП дни след сключването му на 18.03.2022 г., след като депутатите от Продължаваме промяната Ал. Дунчев, Д. Недялков, М. Шишев, Р. Костурков и Б. Петков попитаха министъра на земеделието защо във въпросния търг за 6-годишен добив на 30 000 м3 са поставени условия участниците да притежават „2 бр. специализирани трактори, 2 бр. булдозери!, 3 бр. харвестъра!!, 8 бр. трактора/камиона за извоз на дървесината, 8 броя коне, 10 бр. резачки, както и 33 бр. работници“ (https://www.parliament.bg/bg/topical_nature/ID/42759) – условия, на които отговаря само спечелилата търга фирма без конкуренция. Докато при сходни търгове за същите обеми и теренни условия в съседни стопанства са били изисквани 1-2 трактора, 2-3 кончета и 2-3 камиона.
„На 27.04.2022 г. обаче ДГС Белово пуска на редовни електронни търгове без ограничения (хвала на министъра на земеделието, че издаде заповед за задължително прилагане на електронните търгове от 01.03.2022 г. по силата на коалиционното споразумение) същата първокачествена иглолистна дървесина от спрения дългосрочен обект (отдели 150, 155, 185, 196). На търговете се явяват 12 фирми, които при истинска конкуренция и наддаване постигат цени от 140 до 180 лв./м3, или с 90-110 лв./м3 повече от началните цени, на които бе продадена същата дървесина на нагласения търг на 18.03.2022 г. (виж https://www.uzdp.bg/protseduri/otdavane-na-darvesina-na-koren?part=9&year=2022&status=).
Сходно на редовни електронни търгове в ДГС Ихтиман на 20.04.2022 г. (виж https://www.uzdp.bg/protseduri/otdavane-na-darvesina-na-koren?part=20&year=2022&status=) при конкуренция между 2-3 фирми са постигнати цени от 90-150 лв./м3, или с 50 до 70 лв./м3 над началните цени за широколистни и иглолистни дърва, като тези включени в прекратения дългосрочен обект.
И така първоначално продадената без наддаване дървесина чрез прекратения дългосрочен договор на 18.03.2022 г. (за цена от 300 000 лв. за 5600 м3 за 2022 г. или общо 1,8 млн. лв./м3 за 6-те години), изведнъж при реална конкуренция, реално наддаване и без ограничителни условия достига продажна цена от 800 000 лв. за 2022 г. или 5 млн. лв. за 6 години. Разликата е милиони левове, които вместо да бъдат източени, сега остават в горските стопанства за заплати, ДМС, нови горски пътища и туристическа инфраструктура (и там ще ги поизточат разбира се) и надявам се модерни технологии. ‍♂️
И това е само началото. Днес е внесено проекто-решение в НС (https://www.parliament.bg/bills/47/47-254-02-56.pdf) с пълния доклад и следните 8 мерки (политики съобразно коалиционното споразумение, неизискващи законови промени) за защита на конкуренцията и държавните гори от дървената мафия (която паралелно правила подписка срещу Промяната разправят
1. Пълна прозрачност и електронизация на отдаването на дърводобива
2. Публичност и преразглеждане на правилата за определяне на начални продажни цени, вкл. актуализиране на цените за дърводобив
3. Преразглеждане/премахване на всички бюрократични ограничения като „местни търговци“, „заявки“, „мощности“, „удостоверения“ и т.н.
4. Разделяне на добива от продажбата на дървесина (т.е. търговците да излязат от гората)
5. Ограничаването на дългосрочните договори за технологична дървесина за големи преработватели до 3 г. и до 20% от преработваните от тях количества
6. Да се прилага максималния по закон размер на гаранциите от 5%, и отделно депозит от 10% при продажба на дървесина
7. Публичен ел. регистър за дейността и договорите на всички дърводобивни фирми и търговци
8. Прекратяване на всички договори, които не отговарят на новите условия, вкл. съкращаване на новите дългосрочни договори до 2 години“ – съобщи днес депутатът от Продължаваме промяната Александър Дунчев.
На 13-ти април той обяви: „От днес войната за Промяна в българските гори навлиза в нов етап!
Тъкмо депозирах в НС предложение за изслушване на земеделския министъра с целия доклад за най-фрапиращите схеми в държавните горски и ловни стопанства, с конкретни данни за източването на 37 милиона лева само за 2022 г. – пари, които вместо да се инвестират в гората, потъват в едни джобове и черни каси. Ощетени са стотици малки фирми без политически протекции, които или затварят бизнеса си, или са принудени да плащат непосилни цени за да оцеляват. Печеливши са десетки големи „наши“ фирми, свързани с кметове и партии като ГЕРБ и ДПС, за които винаги се намират преференциални условия да купят за без пари дървесината и да монополизират дърводобива, често надувайки спекулативно цените.
И вече идват сигнали, че назрява неистов бунт на „нашите фирми“ срещу заявените мерки за защита на горите, на горските стопанства, на конкуренцията и на малките фирми (вкл. строгата защита на 10% от горската площ за опазване на вековни гори, електронизацията на търговията с дървесина, разделянето на добива от продажбата на дървесина, премахването на ограничителни условия при търговете за „местни търговци“ и дългосрочните договори, актуализирането на началните тръжни цени и т.н.).
В призивите за протест срещу Промяната в горите ще чуете, че:
1. „Забраната за сечи във вековни гори води до недостиг на дървесина и до спекулативно нарастване на цените“. Но е ЛЪЖА: Данни от април-2022 г. на ИАГ (http://www.iag.bg/data/docs/spravkata_01.04.22.xlsx) показват, че добивът на едра строителна дървесина от стари гори вече достига рекордни нива за последните 5 години, докато защитата на вековните гори е топ-приоритет в Европейските стратегии за биоразнообразието и за горите. Цените на дървесината и продуктите от дърво растат главоломно (повечето от двойно за 1 г.) основно поради увеличаващото се търсене на международните пазари.
2. „Електронните търгове нарушават конкуренцията и вдигат цените заради липса на прозрачност“. Но е ЛЪЖА: Електронните търгове, за разлика от хартиените, са се доказали в цяла Европа и в България като най-доброто решение за увеличаване на конкуренцията, за предотвратяването на картели и нагласени търгове, и за реално наддаване и по-малко загуби за горските стопанства от продажбата на дървесина.
3. „Ограничителните условия в полза на „местни търговци“ и едри ползватели с дългосрочни договори са нужни за защита инвестициите на бизнеса и местния поминък“. Но е ЛЪЖА: Съгласно становища на ИАГ с изх.№ИАГ-22744/16.09.2021 г. и №ИАГ-24380/05.10.2021 г., писмо с изх.№04-00-185/10.06.2021 г. на АОП, както и Решение на КЗК с №АКТ-846-26.07.2018 г., ограничителните условия свързани с „добива на корен“, „местните търговци“, или срок от над 5 г. при дългосрочни договори са в защита на единични фирми, което води до злоупотреби с тези права, до нелоялна държавна помощ за едни фирми спрямо други и до ограничаване достъпа до публичните дървесни ресурси за всички други фирми.
Защо се стигна до тук? Защото години наред тези проблеми са били потулвани под килима, малките фирми са унищожавани без да има на кой да се оплачат, а „нашите фирми“ и много други са включвани в схемите, за да са доволни и да крепят властта. Но с предложението за изслушване на министъра на земеделието в Народното събрание и с предстоящото внасяне на проекто-решение на НС с мерки за спиране на схемите в горите правим възможно най-острите проблеми в горския сектор да се поставят на публичен дебат на най-високо ниво, а не да блокират магистрали.
Предложението за изслушване на министъра на земеделието в Народното събрание (вх.№47-254-00-52/13.04.2022 г.) с приложен доклад и анализи за източването на 37 милиона лева от част от държавните горски и ловни стопанства в България: https://drive.google.com/…/1zowsak5czR84EGAE7B48c2hZg…/view…„.
Днес стана ясно, че местни власти и шефове на торски стопанства се жалят в съда и обвиняват Дунчев, че говори неистини. Кой крив, кой – прав, се вижда из горите на България.