Рельово ще избира отново кмет на 23 юни

В Държавен вестник бр.23 от 19 Март 2024г. с указ на президента и на основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 463, ал. 5 от Изборния кодекс

са насрочени частични избори за кмет на кметство Рельово. Както писа сайтът „Самоков инфо“, кметът на Рельово Клещанов /БСП/ бе отстранен от поста заради данни, че имал бизнес, който по закон е трябвало да бъде преустановен след избирането му за кмет на селото. Същият кмет бе на поста и предишни години, без никой да сигнализира за наличието на негова фирма.