Рекултивация на старото сметище

Вчера започна изпълнението на проект на Община Самоков – „Рекултивация на старото депо за твърди битови отпадъци“. За обекта присъстваха кметът на Самоков Владимир Георгиев, кметът на село Драгушиново Георги Хаджийски, представляващият изпълнителя – „Комунел Лайт” ДЗЗД Златко Марков,  ръководителят на обекта инж. Найден Ендаров и други от общинска администрация
Строителните дейности трябва да приключат до края на този строителен сезон, след което предстои тригодишна рекултивация на терена – уточниха за медиите от Общината. По проекта се предвижда на мястото на старото депо да се изравни теренът, да се постави зелен слой трева и да се залеси.
Община Самоков бе одобрена за финансиране на проект за рекултивация на сметището в местността „Катранджия“ и сключи договор за финансиране с МОСВ. Средства се отпускат на общини, изградили регионални центрове за управление на отпадъци.

ПУДООС ще осигури средствата, необходими за изпълнение на техническата рекултивация на депата, а задължение на Общините е да бъде финансирана тригодишната биологична рекултивация.