Реконструкция на водопровода в Райово с пари от ПУДОС

На сесията си през октомври съветниците гласуваха решение относно кандидатстване на Община Самоков с проектно предложение „Реконструкция на водопроводна мрежа село Райово. Финансиране се очаква от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ към МОСВ. Общинска администрация е с картбланш вече да предприеме и извърши всички фактически и правни действия във връзка с кандидатстването по програмата.

Водопроводната мрежа в Райово е изградена през 65 – 71 година от етернитови тръби с дължина 13 168 м и стоманени с дъжина 73 м. Освен че селото е без канализициа, към настоящия момент е в много лошо сътояние водопреносната мрежа и има много аварии. През 2005 г. е подменена част от водопровода, парите се искат от ПУДОС за да се ремонтира останалата част от водопродова. Става въпрос за 11 456 м.

Стойността на проекта е 2 894 808лв. с ДДС. Очаква се цялото финансиране да е от ПУДОС.

сн.арх.