Резултати от вота за президент в по-големи секции в Самоковско

Доста ниска избирателна активност показват резултатите от гласуването в Самоковско за президент. В Софийска област за Румен Радев и Илияна Малинова Йотова са гласували едва 50 222. Малко гласове имат и Анастас Герджиков и Невяна Митева-Матеева – 22 399. Изводите са за всички, участвали и неучаствали във вота. Публикуваме данни от ЦИК от по-големите секции в Самоков и в някои села.

Балотаж:

4 СИК „Христо Максимов“ – брой избиратели – 608, гласували според подписите –  17. За Радев – 123,

Герджиков – 49.

5 СИК „Христо Максимов“ –  брой избиратели 683, гласували според подписите в протоколите на комисията –

185.

За Р. Радев – 117, Герджиков – 66.

СИК ОУ „Митр. Авкс. Велешки“ – 582 избиратели по списък, от тях само 151 гласували. И тук води двойката Радев – Йотова – 110. Герджиков е с малко гласове и в тази секция, едва 39.

9 ОУ „Митр.  Авкс. Велешки“ – брой избиратели по списък в тази СИК 660. Гласували общо – 227. От тях за  Радев – 145, за Герджиков – 80.

10 СИК „Митр. Авкс. Велешки „– 481 по списък, гласували 227. За Радев 148, за Герджиков – 74.

29 СИК училище „Неофит Рилски“ – 664 избиратели по списък, гласували според подписите в протокола на комисията – 257. От тях за Радев 157, за Герджиков –  97.

30 училище „Неофит Рилски“ – по спосък избиратели – 844. Гласували – 343, от тях за Радев – 242, за Герджиков – 99.

31 СИК има общо 741 избиратели, от тях са гласували 298.  Двойката Радев – Йотова води убедително и в тази голяма самоковска секция – получили са 216 гласа, Герджиков има 81.

33 СИК също е в училището „Неофит Рилски“, има 810 изиратели, от тях гласували – 459, за Радев – 448, за Герджиков едва 11 са дали своя вот.

34 СИК училище „Неофит Рилски“, има 847 избиратели по списък, глсували – 382, за Радев – 361, за Герджиков – 18.

35 СИК училище %Неофит Рилски“ – 598 избиратели по списък, гласували – 328, от тях всички са за Радев –  317, Герджиков е спечелил едва 6.

36 СИК в ОУ „Христо Максимов“ по списък – 963, гласували – 288, за Радев – 286, за Герджиков – 2.

село Марица 62 СИК е имала 508 избиратели, гласвали – 152, за Радев – 111, за Герджиков – 41.

В СИК в Радуил също води Радев с 134 на 48 и в другата СИК има 83 на 70 за Герджиков.

В СИК в Маджаре води Радев при избаретили 226, гласували 119, Радев 82, 35 за Герджиков.

Говедарци в едената секция с брой избиратели – 553 и гласували 223 печели Радев – 150 срещу  71.

В другата секция в селото с избиратели – 470, гласвали 192, печели Радев със 124, срещу 64.

Продановци  – води Радев със 121 на 48 при избиратели 394, гласували едва 172.

Райово – 67 за Радев, за Герджиков – 29, Радев води по същи наин и в другата секция на село Райово.

Клисура – 157 избиратели, гласували 90, от които за Радев 58, за Герджиков – 28.

Ярлово – за Радев – 76, Герджиков – едва 26, при 234 избиратели по списък, а гласували 104.

Ковачевци – 328 избиратели по списък, от тях гласували 133. Води двойката Радев – Йотова с  97 на 32 за Герджиков.

Драгушиново 507 избиратели по списък, от тях гласували – 209. Дали вот за Радев  –  138,  за Герджиков – 70.

Шипочане –  108 избиратели, гласували 77. От тях за Редев – 44, за Герджиков – 32.

Гуцал е бил със 100 избиратели, гласували 61, и тук води Радев – 39. Герджиков – 21.

снимка архив