Резултати за терора във „Възраждане“ няма, каруци с регистрационни номера – няма…Докога

images

КАКВО  ВЪЛНУВА НАС И КАКВО ТЯХ

 

          Като цяло,  заседанието на Общински съвет – Самоков, проведено на 19.07.2018г., протече  традиционно – без много дебати и някакви изненади. В специалната точка отправих питания и направих предложения. Ето какво пожелах да узная, предложих и що се чу в отговор на някои от тях:

ПИТАНИЯ

      1. Преди време Общинският съвет прие решение да се поставят регистрационни номера на каруците в качеството им на пътни превозни средства. Защо изпълнителната власт не го е реализирала  до ден-днешен?

          С голяма част от тези ППС се извозва на нерегламентирани сметища и къде ли не в ливади и гори боклук, извозва се дървен материал с формат суровина за пелети, дърва за огрев или  за други нужди добит при незаконни сечи, придобити по линията на противозаконно отнемане селскостопанска продукция, метални капаци от канализационни шахти и каква ли още не плячка.

          Да разбираме ли,  че с въздържането от изпълнение на това решение общинското ръководство показва, че  практически няма нищо против този съсипващ живота на гражданите и толкова вреден за общината  трафик да продължава и по същество да се осигурява пълна анонимност на нарушителите?  

Как без наличие на опознавателни и регистрационни знаци гражданите да идентифицират нарушителите и да сигнализират ефективно? Как полицейските и следствени органи да могат да си вършат резултатно работата?

          2.  В един от редките си отговори на мое питане, даден на 18.04. т.г.,  кметът ми пише, че общинска администрация следи състоянието на речното корито на р. Искър и взема мерки за  поправяне на разрушените  и укрепване на застрашените прагове – всичко това съгласувано с Басейнова дирекция и РИОСВ.

Още есента на м.г. сигнализирах в публикация и в сайта „Самоков инфо“, че първи праг над моста на бул. “Македония” е опасно подкопан в резултат от изгребване на баластра под и над него, извършено  от една известна на всички ни фирма –  съгласуван със същите дирекция и районна инспекция  вандалски акт срещу реката и конструкцията на скъпата й корекция.

          Веднага след сигнала,  тайничко,  неграмотно и за да не се разшумява много-много около проблема,  се вкара верижна машина и вместо достатъчни и спасителни  укрепителни насипи под и над прага,  се струпаха малко камъни и наноси преди прага,  което помогна при пролетното пълноводие той да се срине. Същото и по същите причини се случи и с още един праг нагоре по течението.

           На колко хиляди лева общинската експертиза заедно с Басейнова дирекция и РИОСВ, водени от декларираната в писмото от м. април загриженост за състоянието на корекцията, надявам се вече са оценили възстановяването на праговете?  Ще поиска  ли общината от фирмата титуляр на разрешителните за съсипващото праговете изземване на баластра да покрие тези разходи? 

          3. Относимо за ж.к. “Възраждане”.

Защо кметът и общинска администрация не разглеждат, не възприемат и не отговарят на предложенията на гражданите насочени към елиминиране на издевателствата и терора над жителите на комплекса, а с бездействието си негласно, но категорично насърчават извършителите?  То насърчаването на процеси  свързани с геноцид освен с действия на властови структури може да става и чрез бездействие на същите.

          На предишните заседания на общинския съвет представих немалко факти, които биха накарали всеки  управник  държащ на равнозадължеността на всички граждани пред  законите на страната и установения обществен  ред  сериозно да се замисли. Уви при нас това някак не се случва. Показен инат и реално бездействие. Резултат –  предизвикателно поведение на гастролиращи групи от организирани непълнолетни провокатори на сблъсъци с местните жители, ескалация на честотата и формите на тормоз над българското население, отсъствие на каквито и да било респектиращи нарушителите на обществения ред действия. Това са реалностите при нас към днешна дата.

          Ни следа от реакция по всички направени в последните няколко месеца предложения и питания във връзка с нормализиране на обстановката в комплекса.  Това ме кара да мисля, че голяма част от причините за формиращата се напоследък обстановка са с корен на “Македония” 34. Мълчанието на кмет и администрация означава само едно – окуражаване и насърчаване на  нарушителите.

          Същото ниво на чуваемост и реакция по повод ежедневно случващото се около заведението до супермаркета, спортната  и детската площадка, нарочно формирания център за събиране на битови отпадъци от 5-6 жилищни сгради и търговски обекти само около бл. 12, вх. А 

          

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

            1.  Да се поставят забранителни пътни знаци  за пътни превозни средства с животинска тяга,  особено на участъците  от уличната мрежа с натоварено движение, в централна градска част, около училищата и историческите и културни забележителности, а и другаде където по общо убеждение на  битуващата  в 21 век нормална част от гражданството не трябва да се допускат сеещите екскременти такива товаро-пътнически превозни средства.

           2.  Да се смени  директорката на детската градина във “Възраждане”. След като не я е грижа за това какво става нощем и денем в района на това заведение – едно от местата, в които оборудваните с ножове, боксове и сгъваеми палки юношеските и младежки групи за  тормоз над живеещите наоколо се чувстват и разполагат като у дома си, съсипват сградата и детските съоръжения, пречат на функционирането на това заведение.

ОТГОВОРИТЕ

          Този път кметът,  бидейки в по-добро разположение на духа,  вероятно  защото беше вкарал в дневния ред и пак подведе народното представителство да изгласува нещо във връзка с паметника на опълченците,  благоволи да заизпълнява отчасти и накратко  задълженията си  и да отговаря  частично на питанията.

           Видимо лобито на печелившите от поддържането на каруците  в  неидетифицируемо състояние е с доста  силно влияние над общинската и контролната структури  щом това решение не се реализира. По думите на кмета,  то имало и Закон за движението по улиците и пътищата, пък виждаме ли колко често се нарушава,  та какво  толкова чудно, че това вече взето решение не е изпълнено. Странни паралели! И що за внушение се прави: ако пожелаем ще изпълняваме решенията на местния парламент, но можем  противно на законовите регламенти да си позволяваме и да не ги изпълняваме.

            За възстановяването на праговете на реката се търсели средства – процес, който има вероятност да продължи до плюс безкрайност. Не се каза кога, но било написано писмо до Басейнова дирекция и министерството, до същото онова министерство, което услужливо даваше на заинтересованата фирма разрешителните, на база на които ставаше безконтролния добив на баластра. Нека познаем от пръв път на какъв  резултат да се надяваме.  За постъпване на някакви средства от уредилото се с тези странни разрешителни дружество причинило пораженията  въобще не се говори.

          Като си зная, че над 9 х.лв. са дадени за прославящата подвизите на общинските служби в името на народа диплянка, грижливо си я пазя и препрочитам често пасажите за това как са преборили  престъпното пресиране на значителна част от градското население с недопустимо денонощно и многодневно озвучаване на различни частни празненства на открито и даже са предвидили глоби за нарушителите. В нея с големи букви е написано:  “ЗАБРАНИХМЕ: – използването на озвучителни системи ….” и т.н., което означава, че е въведен забранителен режим  за такива мероприятия на обществени места, т.е. забранен е този вид тормоз над гражданството. Да, но какво се оказа като чухме отговора на кмета? На практика се прилагал един друг режим  – разрешителен !? Въпреки декларираната забрана, в общината били постъпили и защо ли приети, а и разгледани,  40 молби за провеждане на именно такива попадащи в групата “забранени” мероприятия.

          По някаква странна причина някой от списвачите на дипляната се е ориентирал към внезапна подмяна на режима и е дал на четирима от молителите разрешение! Вероятно има значение какви и колко аргументи са били приложени към молбите.

          Всеки знае, че това им е хубавото на разрешителните режими – открехват едни вратички за даване и наддаване с цел постигане на желан резултат. Безброй са примерите, свързани с разграбването на държавата ни в последните близо 30 години с корупционни  и други подобни мръсни похвати, оказа се напълно възможни  заради умело поставени от законодателите и съдебната система вратички, позволяващи да се вихри грабеж, насилие и недосегаемост на престъпилите законите и разните нормативни уредби.

           Кой знае защо не е наложена нито една глоба на нарушителите  за деянията им на 9 май, на 12 юни и на доста други дати, въпреки че в повечето от тези случаи се е налагало да се намесва полицията, а това означава установено административно нарушение, което би трябвало да се актува и да последва парична санкция. Нищо подобно.

          Тревогите и притесненията на хората за ставащото във “Възраждане” в момента си остават само техен проблем,  развитието на който  към по-зле продължава да се направлява  задкулисно чрез системно целево пасуване на общинска администрация и органите на реда.

          По двете предложения нито да, нито не – мълчание.

          Да, оказва се, че това което вълнува гражданите не тревожи особено властниците. Все по-настоятелно те се стремят да ни откажат да искаме  да ни служат,  така както предвиждат законите и е записано в положената от някои от тях клетва, а за другите  е предвидено по длъжностна характеристика.

 

 Бойчо Стамболийски