Разделно сметосъбиране в община Рила

СИСТЕМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ В ЦВЕТНИ КОНТЕЙНЕРИ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РИЛА
Разпределението на контейнерите за отпадъци от опаковки е следното: град Рила – 8 сини, 8 жълти и 8 зелени контейнера.
Местата (адресите) за разполагане на съдовете за разделно събиране на територията на град Рила, Община Рила са следните:
1. ул. „Димитър Благоев“ – до ХС на РПК „Рила“;
2. ул. „Хан Крум“ – на ъгъла с ул. „Св. Петка“;
3. ул. „Крайречна“ – дере “Спротива“;
4. ул. „Св. Иван Рилски“ – до сградата на Помпена станция „РИЛА-1“;
5. ул. „Васил Демиревски“ – зад сградата на РУ Рила;
6. ул. „Цар Иван Асен II“ – до (Макаренко);
7. ул. „Спортела“ – на ъгъла с ул. „Любен Каравелов“ – в близост до Бистро „Теменуга“;
8. ул. „Септемврийска“ – до Детска и спортна площадка, в междублоково пространство.
Контейнерите отговарят на следните показатели:
Контейнерите са с отвор в горния край, който позволява изхвърлянето на предвидените за съответния контейнер отпадъци от опаковки.
Когато използваме контейнерите за разделно събиране, е от особена важност отпадъците да бъдат сгънати или смачкани, за да се намали обемът им!
На контейнерите е поставена обяснителна маркировка с информация за това какви отпадъци могат и какви не могат да се изхвърлят в тях, както и безплатен „Зелен телефон“, на който гражданите могат да подават сигнали и предложения за подобряване на изградената система за разделно събиране.
„Екопак България“ АД, чрез свой подизпълнител, извършва дейностите по събиране, транспортиране и сортиране на отпадъците от опаковки от контейнерите на територията на град Рила.
Контейнерите за стъклени опаковки са зелени, контейнерите за пластмасови опаковки са жълти, а контейнерите за хартиени и картонени опаковки са сини.
Сивите контейнери са за смесени битови отпадъци.
Забранява се изхвърлянето на друг вид отпадъци в съдовете за разделно събиране, както и изхвърлянето на отпадъци извън тях – по дерета, в реката, върху земната повърхност.


Ползата от разделното събиране на отпадъци от опаковки е очевидна – пазим природата чиста и пестим ценни суровини.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, ГРАД РИЛА