Работна група ще бистри водни проблеми

100_4444

Съветниците на вчерашната си сесия приеха решение, с което се съгласиха да има работна група, която да умува за цената на водата в Самоков. Бе съобщено, че групата се създава във връзка с постъпило предложение с вх.№ 94 00-539/09.03.2020г. от граждани срещу новата цена на водата, ниското качество на предоставяните услуги от ВиК” ЕООД, липсата на инвестиции от страна на дружеството и др.

Групата ще е в състав от съветниците: Емилия Атанасова, Николай Кокалов, Дончо Зашев, Надка Янакиева, както и Ангелина Вангелова-секретар на Община Самоков, Бранимира Бодурова – Директор Дирекция „ХДЕТТОС”, инж.Любомир Симидчийски-представител на протестиращите граждани за водата; адв.Гео Въжаров – представител на протестиращите граждани за водата; Петър Чарийски- представител на протестиращите граждани за водата.

Според решението групата, след като се запознае с направените предложения и извърши необходимия анализ, трябва да направи конкретни предложения за целесъобразни и законосъобразни действия. Групата трябва да изготви и представи в Общински съвет-Самоков доклад за извършената работа на заседание, насрочено за  23.07.2020 г . При необходимост работната група може да привлече външни лица като експерти и консултанти.