Работа за спортисти

54754_600

Търсим практикуващи (учители по физическо възпитание и спорт, треньори по вид спорт, младежки работници), които имат опит и конкретна практика в приобщаващия спорт или физическа активност. Практикуващи специалисти, които са разработили и използват вдъхновяващи и интегрирани педагогически методи и практики за подкрепа, осигуряване и увеличаване на включването и участието на непривилегировани или дискриминирани млади хора и деца чрез спорт и физическа активност в училищата, спорта или в младежките дейности.
Моля, попълнете този формуляр, в който да представите себе си и да опишете практиката си до 31 май 2020г. Най-вдъхновяващите и добре представени практики ще бъдат популяризирани в новия Европейски портал за обучение чрез спорт (www.throughsport.eu

) и ще бъдат представени по време на националното ToolFair събитие (Рим, Потсдам, Будапеща, София) през ноември 2020г. Трима експерти, представили своите практики, ще имат шанса да участват в международното събитие за добри практики ToolFair в Германия през септември 2020 г. По време на събитието професионалисти от четирите държави ще споделят своя опит и практики и ще обсъдят как тези дейности могат да бъдат разпространявани и какви компетенции трябва да се развиват за други практикуващи в сферата на образованието, за да се увеличи използването на обучението чрез спорт за социално включване в Европа.
Формуляр: https://www.throughsport.eu/…/%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0…/…