Профилирана гимназия „Константин Фотинов” откри нови кабинети за модерен образователен процес

Завчера ПГ „Константин Фотинов“ се похвали с нови придобивки, които ще дадат нов облик на най-старото школо в Самоковско. Директорът на училището Венета Симитчийска благодари на висчки, които са допринесли с труд и идеи за реализацията на проекта и изрази задоволството си от крайния резултат.

Проектът на ПГ „Константин Фотинов“ е на стойност 250 хиляди лева. Реализацията му е в две направления. Чрез първото бе изграден Център за технология в креативната индустрия и мултимедиен творчески център. Идеята е да се интегрират знания от различни природни и хуманитарни науки с цел решаване на конкретни практически задачи. По второто направление е изготвен пътеводител „Природа и здраве, култура и туризъм в Самоков и района“. Благодарение усилията на екипа на училището се реализират два от 54 проекта, одобрени на първи етап за цялата страна. Дилекторът на училището Венета Симитчийска, Росица Иванова – началник на Регионалното управление по образование и кметът прерязаха лентата на новия учебен център.  Единият кабинет е за креативност. В него ще се обсъждат идеи и проекти. Другият кабинет е за обработка и заснемане на видео и фотоматериали. Третият кабинет е обзаведен с компютри, интерактивна дъска и модерни принтери, чрез които ще могат да реализират иновативните си идеи, да създават сайтове и др.