Протест за забрана на фермите за норки

Дата: 09 декември (сряда) от 9:30 ч.

Място: София, до фонтана на президентството, пл. “Независимост”

Организатори на събитието: Национална гражданска инициатива за забрана добива на ценни кожи в България, Сдружение КАЖИ, Сдружение “На Ти с природата”, Фондация “Дивите животни”, Сдружение “Заедно за животните – България” и други.

Участие в протеста са заявили в мрежата стотици граждани и десетки организации, които и в момента продължават да се подписват под Протестно отворено писмо, публикувано този понеделник в социалните мрежи. (Точният брой подписи ще бъде обявен по време на протеста.)

Отвореното писмо ще бъде внесено два часа преди началото на ежеседмичното заседание на Министерски съвет, в сряда. Пълния текст ще намерите тук: https://drive.google.com/file/d/1Ujf29qRMyGcNnYRcOlxEDDSC7iYabSXA/view?usp=sharing

Протестиращите отправят към Правителството следните искания:

– незабавното затваряне на фермите за норки заради риска за човешкото здраве;

– пълна прозрачност по отношение на контрола, мерките, резултатите и ефективността от всички действия на държавните органи, извършвани във фермите за норки във връзка с предотвратяване риска за човешкото здраве от COVID-19 от тези ферми;

– държавата да гарантира на българските граждани, че няма да допусне възникване на огнища и нови мутации на вируса SARS-CoV-2 във ферми за норки;

– държавата да забрани създаването на нови ферми за норки на територията на страната;

– държавата да ускори разглеждането на законопроекта за забрана на фермите за ценни кожи, на основание високите рискове от тези обекти за разпространение на зоонозни зарази, в т.ч. и COVID-19.

Настояването е исканията да бъдат разгледани по време на заседанието на Министерски съвет, а решенията да бъдат оповестени веднага, чрез медиите.

Отправяме молба към всички медии, които ще отразят протеста, да проследят дали исканията на гражданите ще бъдат взети предвид от Правителството по време на заседанието и да потърсят решенията на политиците.

Протестът е провокиран от потвърждението на държавните органи, че фермите за норки са опасни за човешкото здраве и ще бъдат включени във втората най-приоритетна група за ваксиниране срещу COVID-19.

Според протестиращите това е липса на адекватна държавна политика, която да предотврати изцяло високия риск от разпространение на COVID-19 от фермите за норки и да гарантира в най-голяма степен сигурността и здравето на българските граждани.

Говорители: Петя Алтимирска – НГИ за забрана добива на ценни кожи в България,

Любомила Кривошиева – Дивите животни, Яна Грозева, Стефан Димитров – Сдружение КАЖИ, Габриела Пападопова – Сдружение “На Ти с Природата”

– Протестът ще е съпроводен от визуално символично послание, подготвено от група доброволци в костюми за биосигурност.

Петя Алтимирска