Промяна разписанието на автобусния транспорт до Костенец

За периода от 04.01.2021 г. до 31.01.2021 г. /включително/, във връзка с намален пътникопоток има промяна в маршрутните разписания автобусните линии, както следва:
1) За фирма „ШАНС 75-80” ООД
Маршрут гр. КОСТЕНЕЦ – гр. САМОКОВ
от понеделник до петък /включително/:
от гр. КОСТЕНЕЦ – 08:00 ч., 13.00 ч.
от гр. САМОКОВ – 09:40 ч., 14:10 ч.
Маршрут гр. КОСТЕНЕЦ-гр.СОФИЯ – се преустановява за периода от 04.01.2021 г. до 31.01.2021 г. /включително/
Маршрут гр. КОСТЕНЕЦ-с.Радуил – се преустановява за периода от 04.01.2021 г. до 31.01.2021 г. /включително/
2) За фирма „АНГЕЛОВИ-2013” ООД
Маршрут гр. КОСТЕНЕЦ – с. КОСТЕНЕЦ
от понеделник до петък /включително/:
от гр. КОСТЕНЕЦ: 07:10 ч., 08:00 ч., 10:20 ч., 11:40 ч., 13.20 ч.,14:10 ч., 16:10 ч., 18:30 ч.
от с. КОСТЕНЕЦ: 05:20 ч., 06:10 ч., 07:20 ч., 08:15 ч., 10:30 ч., 11:55 ч., 13:35ч., 14:30 ч., 16:20 ч.,17:20 ч.
за събота:
от гр. КОСТЕНЕЦ: 08:00 ч., 10:10 ч.,11:40 ч.,13:00 ч.,14:10 ч.,16:10 ч.,18:30 ч.
от с. КОСТЕНЕЦ: 06:50 ч.,07:30 ч., 08:15 ч.,09:30 ч., 10:30 ч., 11:55 ч.,13:10 ч., 14:20 ч., 16:20 ч.
за неделя:
от гр. КОСТЕНЕЦ: 08:00 ч., 10:20 ч., 13:00 ч., 16:10 ч., 18:15 ч.
от с. КОСТЕНЕЦ: 06:50 ч., 08:15 ч., 10:30 ч., 13:10 ч., 16:20
Маршрут гр. КОСТЕНЕЦ – гр. МОМИН ПРОХОД
от понеделник до петък /включително/:
от гр. КОСТЕНЕЦ: 05:30 ч., 06:20 ч., 07:40 ч., 08:30 ч., 10:00 ч., 11:10 ч., 12:30 ч., 13:40 ч., 15:50 ч., 17:30 ч., 18:15 ч.
от гр. МОМИН ПРОХОД: 05:40 ч., 06:50 ч., 07:50 ч., 09:00 ч., 10:10 ч., 11:20 ч., 13:00 ч., 13:50 ч., 16:00 ч., 18:00 ч., 18:25 ч.
за събота:
от гр. КОСТЕНЕЦ: 07:10 ч., 08:30 ч., 10:00 ч., 11:10 ч., 12:10 ч., 12:30 ч., 13:40 ч., 15:50 ч., 17:30 ч., 18:15 ч.
от гр. МОМИН ПРОХОД: 07:20 ч., 08:45 ч., 10:10 ч., 11:20 ч., 12:20 ч., 12:45 ч., 13:50 ч., 16:00 ч., 17:45 ч., 18:25 ч.
за неделя:
от гр. КОСТЕНЕЦ: 07:10 ч., 08:30 ч., 10:00 ч., 12:10 ч., 14:40 ч., 15:50 ч., 17:30 ч.
от гр. МОМИН ПРОХОД: 07:20 ч.,08:45 ч., 10:10 ч., 12:20 ч., 14:55 ч., 16:00 ч., 17:45 ч.
Маршрут гр. КОСТЕНЕЦ – с. ГОРНА ВАСИЛИЦА
от понеделник до петък /включително/:
от гр. КОСТЕНЕЦ: 06:20 ч., 08:30 ч., 12:30 ч., 17:30 ч.
от с. ГОРНА ВАСИЛИЦА : 06:35 ч., 08:45 ч., 12:45 ч., 17:45 ч.
за събота:
от гр. КОСТЕНЕЦ: 08:30 ч., 12:30 ч., 17:30 ч.
от с. ГОРНА ВАСИЛИЦА: 08:45 ч., 12:45 ч., 17:45 ч.
за неделя:
от гр. КОСТЕНЕЦ: 08:30 ч., 14:40 ч., 17:30 ч.
от с. ГОРНА ВАСИЛИЦА: 08:45 ч., 14:55 ч., 17:45 ч.
Маршрут гр.КОСТЕНЕЦ – к.к ПЧЕЛИНСКИ БАНИ
от понеделник до петък /включително/:
от гр. КОСТЕНЕЦ: 09:30 ч., 12:00 ч., 17:30 ч.*/комбиниран с Г.Василица/
от к.к. ПЧЕЛИНСКИ БАНИ: 09:40 ч., 12:10 ч., 17:45 ч.*/комбиниран с Г.Василица/
за събота:
от гр. КОСТЕНЕЦ: 09:30 ч., 12:10 ч., 17:00 ч.
от к.к. ПЧЕЛИНСКИ БАНИ: 09:40 ч., 12:20 ч., 17:10 ч.
за неделя:
от гр. КОСТЕНЕЦ: 09:30 ч., 12:30 ч., 16:30* ч.(комбиниран със село Очуша)
от к. к. ПЧЕЛИНСКИ БАНИ: 09:40 ч., 12:40 ч., 16:40* ч. (комбиниран със село Очуша)
Маршрут гр.КОСТЕНЕЦ – с.ОЧУША
от понеделник до петък /включително/:
от гр. КОСТЕНЕЦ: 14:30 ч.
от с. ОЧУША: 14:45 ч.
за събота:
от гр. КОСТЕНЕЦ: 08:00 ч., 14:30 ч.
от с. ОЧУША: 08:15 ч., 14:45 ч.
за неделя:
от гр. КОСТЕНЕЦ: 16:30* ч.(комбиниран с к.к. Пчелински бани)
от с. ОЧУША: 16:45* ч.(комбиниран с к.к. Пчелински бани)