Променят собствеността на стрелбището

По докладна на кмета Вл. Георгиев сградата на Стрелбището бе включена в програмата за разпореждане с общинска собственост. Предстои на следващата сесия да се вземе решение за отдаването й под наем. В точка “Разни” на сесията в четвъртък се проведе дискусия, в която се засегнаха темите за почистване на коритото на река Искър, за подземния паркинг на Общината и регулиране  паркирането в централна градска част.