Прокуратурата разпореди да се проведе търг за имотите на къщичките в Боровец

IMG_3978

ЩIMG_3977е има персонални глоби при неизпълнение на становището й

На юлската сесия бе внесено искане от наемателите на къщички в Боровец. Те поискаха от съветниците и кмета да им разрешат да направят нов проект за имотите, на които имат ресторанти в Боровец.

Темата е дъвкана години наред и винаги е полюсна. Наемателите на къщички в Боровец ежегодно настояват да бъдат анексирани договорите им за наем и се оплакват от несигурността на бизнеса си. Това нерядко е оправдание след упреци към тях за увеличаване площта на обектите им и за пренаемането им в периода от подписаване на договорите с тях по времето на кмета Николай Китов. Те от своя страна през годините винаги поддържат тезата, че са едни от малкото самоковци в Боровец, който през годините бе раздаден, както се казва на парче, на разни видни личности и фирми. Порочният кръг – „самоковци си вадят хляба там – намеатели сте, но ще има търг“ продължава над 20 години, през които имаше доста драматични дискусии, включително по времето на Ангел Николов и Илия Павлов. По време на сесията в изказванията си съветници индиректно припомниха кои личности и групировки са имали апетит към Боровец през годините.

„Боровец не прилича на нищо. Има решение на ОбС за създаване на публично-частно партньорство, което е изход. Боровец е даден на други хора от кметовете, аз не съм бил кмет. Аз не искам Боровец да отиде нито към София, нито към Банско, нито към Варна. Общината не получава нищо от Боровец – лифтове, писти – нищо не е на Общината. Г-жо Шехтанова, какво получава Боровец като сума горе – долу?“ – потита по време на сесията съветникът Петър Георгиев.

Заместник-кметът Сия Шехтанова отговори, че на година получава около половин милион. „Това е смешно“ – категорични бяха съветниците.

Кметът Вл. Георгиев също се включи в дискусията: „25 години правим анекси. Наемите са платени, но Прокуратурата има становище и ние трябва да следваме Закона“. От общиска администрация припомнят още, че вече има реална процедура за промяна визията на Боровец и е стартирал международният конкурс, организиран от Общината.

По време на сесията общинският съветник Светлана Атанасова припомни, че това искане не може да бъде удовлетворено, тъй като има становище на Прокуратурата.

По искането на къщичките на сесията бе гласувано с „не“. Отрицателен отговор на искането им имаше и от заседанието на Постоянната комисия по ТСУ:

Общински съвет – Самоков отказва изработването на нов проект за ПУП-ИПРЗ, искането е неоснователно и нецелесъобразно, поради проведен и приключил международен конкурс за територията на кв. 19 по плана на к.к. Боровец /”Златния триъгълник”/ и започнала процедура по разрешаване изработване на подробен устройствен план във връзка с реализиране на проекта.

 

Становището на Окръжна прокуратура е следното:

„С решение №1969 по протокол 53 от 18.04.2019г. ОбС Самоков е дал съгласие за сключване на анекси към договори с наематели на общински терени в Боровец. Решението е взето в нарушение на Закона за общинската собственост, тъй като даването под наем на общински имоти се извършва след търг или публично оповестен конкурс. Недопустимо и в нарушение на закона е продължаването на наемни правоотношения чрез анекси, тъй като императивното изискване на Закона е при изтичане срока на договорите за наем да се сключат нови договори след провеждане на конкурс или търг“.

 

В становището си Прокуратурата пише още:

„Незабавно да се предприемат действия от кмета, ОбС и областна администрация по организиране на търг или конкурс съгасно Закона, а при неизпълнение на разпоредбите, ще бъдат наложени персонални глоби на овластените, които не са изпълнили прокурорската разпоредба“.  Становището на Прокуратурата е от 27.06.2019г.

Десислава Стоянова