Прокуратурата проверява и язовир „Бели Искър“

Чрез отдел „Надзор за законност“ при Върховна административна прокуратура се извършва проверка по спазване разпоредбите на Закона за водите и състоянието на язовир „Бели Искър“ – съобщиха от Прокуратурата. Днес бе отказана друга информация за сайта „Самоков инфо“, не се дават повече подробности за характера на проверката на язовира, който е основният захранващ на язовир „Искър“, който пък е основният водоизточник на София.

Днес главният прокурор Иван Гешев е възложил на Държавна агенция „Национална сигурност“ и на Главна дирекция „Национална полиция“ съвместно да извършат проверка на комплексните и значими язовири на територията на цялата страна, се казва още в съобщението.

Това е поредна серия проверки след като двете служби вече получиха нареждане да проверяват ВиК – дружествата и площадките за съхранение на боклук във връзка с разследването на незаконен внос от Италия.

Проверката на големите язовири трябва да изясни какво е актуалното състояние на водния обем в тях и има ли водохранилища, чийто воден обем е под съответния оптимален размер, който да гарантира осигуряване на питейно- битовото водоснабдяване на гражданите.

Указано е след извършване на проверката да бъде предоставена обобщена справка за всеки един от проверяваните язовири. В случай че в хода на проверката се съберат данни за извършено престъпление от общ характер, материалите от проверката ще бъдат изпратени на съответните компетентни прокуратури за вземане на отношение, се посочва в съобщението.

Комплексните и значими язовири в България са общо 53. Според справка общият им завирен обем е 56.9% при 59.7% година по-рано.  В „Бели Искър“ са били запълнени едва 51.7% от обема

116 951 души живеят в места с нарушено водоснабдяване поради намален дебит на водоизточниците. Под 50% от обема си са язовирите „Дяково“, „Асеновец“ и „Ястребино“.