Проекти за школа и градини

Общината ще бъде партньор в проекти по процедура “Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение” и «Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или получили международна закрила» на Оперативна програма  «Наука и образование за интелигентен растеж». Проектните предложения са следните: “Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение” с основна организация – СНЦ „Реформа и развитие” представлявано от Румяна Стефанова Цолова и партньори – ЦДГ „Пролет”,  ОДЗ „Звънче”, проектно предложение с основна организация – фондация „Европейски институт” представлявана от Любов Любенова Панайотова, и партньори – ОУ „Христо Максимов”, ОУ „Св.св.Кирил и Методий”, ОПУ „Неофит Рилски”. Третото проектно предложение е от основна организация – СНЦ „Арете-спорт” представлявано от Иван Валентинов Терзийски  и партньори – ОПУ „Неофит Рилски”, 57-мо СУ „Св.Наум Охридски”-София, 113 СОУ „Сава Филаретов”-София. Другото е с основна организация – ОУ „Митрополит Авксентий Велешки”-Самоков и партньори Сдружение „Национална мрежа за бизнес развитие” представлявано от Росица Кирилова Джамбазова. Има проектно предложение и от основна организация – Професионална гимназия по туризъм-Самоков и партньори фондация „СИЙД”  представлявана от Георги Александров Николов.