Програми, стратегии и планове

Поредна Програма бе представена от Общината. Този път за туризма. Властта винаги е копняла по плановете и стратегиите. Добре звучи нещо да е включено в Програма, или в Стратегия, да не говорим за Комисия. Програмата за туризъм бе оповестена преди дни и предстои да бъде дискутирана. Тя е доста подробна и изчерпателна. Авторите й са събрали данни, които всеки отдел в Общината притежава. Описани са празниците в града; съборите в селата, празничната обредност; изброени са пистите; посочени са туристически маршрути и хижи. Тези данни притежава всяко дружество и са задължителни дори за медиите, които държат на архива си и познават територията, за която дават информация.
Всички управления, още от времето на кмета Немов, даваха доста пари за подобни разработки. В доста случаи подобни документи се изготвят и от учениците в специализираните паралелки на средните школа.
В Програмата, разбира се, са дадени и препоръки. Една от тях е свързана с инфраструктурата. Тя е доста важна, но едва ли е необходимо властта да чака да й бъдат посочени приоритетите от фирми и сдружения за Програми. Например в Боровец, където местната власт е доста често, положението е драматично. Пред хотел „Олимп“ пътят е по-скоро селски, отколкото прилягащ на курорт. Иначе Общината събира такси от Боровец, навсякъде е обозначила, че за паркиране и престой се плаща. Грижата за инфраструктурата обаче къде е?