Провериха лифтовете

От 23 ноември до 8 декември инспекторите на Държавната агенция за метеорологичен и технически надзор извършиха проверки и изпитвания на всички въжени линии в курортите. Към днешна дата съоръженията са технически изправни. Издадени са предписания от общ характер, които нямат отношение към безопасността на въжените линии, но е даден срок за изпълнението им преди започването на зимния сезон.

Сред проверените обекти са 6 въжени линии с приблизителна дължина 10 852 м. в Боровец, с ползвател „Бороспорт“ АД. Всички съоръжения са проверени по 17 показатели, сред които визуален преглед на въжената линия, действието на механизмите, на резервното задвижване на въжената линия; действието и настройката на предпазните устройства; състоянието на въжетата, техните заплетки и краища и на релсите, състоянието на фундаментите; изправността и функционирането на средствата за свръзка и сигналните устройства; наличието и състоянието на спасителните средства и други.