Приходи и разходи от платено паркиране в Самоков и Боровец

По време на сесията на съветниците в четвъртък имаше питане към общинска администрация във връзка със Синята зона в Самоков и Боровец. Отговор бе даден от кмета. Питането визираше общинските паркинги, отчетността на платеното паркиране, събраните суми в Боровец, защо има липса на табели за цена на плащане, за арогантно поведение на служители по събиране на такси, включваше и въпроса какъв е актуалният брой на общинските служители, обслужващи Сина зона в Боровец и за Самоков, кой осъщестява контрол по приходите от Сината зона, какви са разходите и т.н.

От отговора стана ясно, че служителите в Самоков са 5 с трудови правоотношения, за Боровец са 8, като в началото на 2020 са били 7 в Самоков, за Боровец служителите са били 12 в момента са 8, 7 на трудов договор. Общият брой на паркоместата е 582 в боровец, от тях 148 са служебни – паркингите при църквата, до пътя за „Ястребец“ и до пътя за Царска Бистрица. Частните паркингите са със 772 паркоместа

В общинска администрация няма постъпили сигнали за неуважително отношение от събиращите такси, същите са срещу обслужващите частни паркинги. Всички паркоместа, стопанисвани на Ощината са обозначени с табели и знаци – подчерта кметът на Самоков.

Броят паракоместата в Самоков е 400, контролът се осъществява от лица, назначени от Общината, на ротационен принцип.

Приходите от Боровец са 9 280лв. от 19 декември 2020 до края на годината.

Приходи от Самоков – 103 769лв.

Боровец за сезона – 88 738лвб, до 12 март, както е известно, от 13 март бе обявено извънредно положение заради коронавируса.

Приходи в Самоков от талони 10 825, приходи от скоби 5 940лв., от автомати 13 024лв., от абонамент 26 931, от sms – 47 047лв.

За Боровец – от талони 42 940лв., от скоби 15 750лв., от автомати – 721лв., от абонамент -12 650лв., от sms – 16 675лв.

За календарната година разходите за Самоков са 65 553лв., за Боровец – 28 627лв.