Приходите и разходите на Цари Мали град

Веселин Хаджиангелов – шеф на Музея, даде отчет за дейността през 2019г. пред местната власт в четвъртък. Отчетът вкючва Музея и Цари Мали град.

Приходите от Музея – 8 187лв. са от билети, беседи и други, от материали, сувенири и книги – 13 139лв. Посетителите са били 6 728 души, приходите от услуги и продажба на стоки са 65 000лв. Разходите включват за заплати – 116 844лв., за персонал по извънтрудови правоотношения – друг – 9 972лв.

 

Общо разходи – 77 384лв. в това число за издръжка – за консумативи вода и канцелски атериали, препарати и албуми 42 444лв. общо. Организирани са 8 собствени изложби, 9 съвместни, 2 музикални събитя.

 

Цари Мали град има в приходната си част – 249 797лв. Приходи от билети и беседи – 244 621лв., продажба на сувенири – 5 176лв. Посетителите през миналата година са били – 57 959. Разходите се приближават до приходите и са в размер на 245 357лв. За заплати са дадени 92 885лв., 16 309 лв. за вода, канцелански материли, за горива и еленергияя – 13 795, 83 216 лв. за външни услуги,  за охрана –  20 124лв. За снегопочистване и косене – 15 874лв. Дадени са 25 560лв.  за поддръжка на фуникуляра.

Съветникът Васил Благоев зададе въпрос на кого са платени тези 15 000лв. за косене и снегопочистване. Шефът на Музея Хаджиангелов отговори, че са платени по договор на външна фирма. „За сегопочистване, през лятото се коси всяка седмица“ – каза шефът на Музея.