Приключи проект по аеробика

В края на месец ноември Спортен клуб по аеробна гимнастика – Самоков успешно приключи проект по Програма “Спорт за деца в свободното време” към Министерство на младежта и спорта с партньор СОУ “Отец Паисий”.

 В периода месец февруари – ноември 2016 г. спортен клуб „Клуб по спортна аеробна гимнастика Самоков” успешно реализира проект с договор № 36-00-178 / 12.02.2016 г. по програма „Спорт за децата в свободното време” 2016 към Министерство на младежта и спорта, като беше постигната основната цел на Проекта, а именно създадаване на условия и възможности за участие на деца в безплатни спортни занимания по спортна аеробна гимнастика в свободното им време, с оглед подобряване на качеството им на живот, формиране на траен интерес към спорта, изграждане на навици за системни спортни занимания и създаване на мотивация за спортно развитие в областта на спортната гимнастика.

Партньор по изпълнението на основната дейност по Проекта беше
СОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ – ГР. САМОКОВ – чиято основна задача беше свързана с осигуряване на деца за включване в безплатни занимания по спортна гимнастика по Програмата, като възможност за участие имаха и всички деца, живеещи на територията на град Самоков.

При изпълненито на Проекта взеха участие 45 деца в общо 3 групи, като заниманията по спортна гимнастика бяха с продължителност 60 минути, два пъти седмично за всяка група и се провеждаха от квалифициран спортен специалист по спортна гимнастика – Калоян Калоянов, който изготвяше комплекс от упражнения за развитие на физическите качества на децата.

По една от дейностите на Проекта бяха закупени спортни пособия, важна част от провеждането на спортните занимания, включващи въженца, гимнастически тояжки, постелки за аеробика и фитнес, топки за Пилатес, ластици за разтягане, гирички и преносима музикална уредба.

След приключване на програма „Спорт за децата в свободното време” в края на месец ноември, бяха постигнати всички очаквани резултати –  от една страна чрез програмата бяха осигурени безплатни качествени услуги по спортна гимнастика на децата, участници в Проекта, като придобиха първоначални умения в спорта, разшири се обхвата на активно спортуващите деца в свободното им време, а това допринесе за усъвършенстване на социални качества – лидерски умения, толерантност, солидарност, морално-волеви качества и другиaerobika2, бяха селектирани талантливи деца, с оглед бъдещото им развитие в областта на спортната аеробна гимнастика, а от друга страна се популяризира спортната аеробика като вид спорт, нейното значение и роля сред обществото, посредством програма „Спорт за децата в свободното време на Министерство на младежта и спорта.