Приемна за оперативни програми на ЕС организира областен център

cropped-wallpaper-1266599
На 28 юли 2020 г. (вторник) от 11:00 до 12:30 часа, екипът на Областен информационен център – София ще проведе информационна среща в Самоков в хотел “Арена“.
Посетителите ще получат информация за актуални и предстоящи възможности за финансиране на общини по оперативните програми в обхвата на Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Предстоящи възможности за финансиране по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, Програма за развитие на селските райони 2014-2020, актуални и предстоящи възможности за финансиране на бизнеса по програмите в обхвана на ЕСИФ. Екипът на ОИЦ – София ще бъде на разположение, за да отговори на всички желаещи по други въпроси, свързани с възможностите за финансиране с европейски средства.

Кампанията на ОИЦ – София ще се проведе до 28 юли 2020 г. във всяка една от 22 – те общини на територията на Софийска област.

ОИЦ
София