Пречиствателна станция за село в община Елин Пелин

Подписан е договор за изграждане на пречиствателна станция и водопровод в с. Равно поле

Вчера Ивайло Симеонов – кмет на Община Елин Пелин, подписа Договор за подмяна на остарялата етернитова и опасна за здравето водопреносна мрежа в село Равно поле. Договорът включва изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води, както и изграждане на цялостна отвеждаща инфраструктура – колектори за отпадните води, заустени в пречиствателната станция. С подписване на този договор започва първият етап за подмяната на основния водопровод и изграждането на пречиствателната станция в с. Равно поле. Осигурено е необходимото финансиране, в размер на около 1 800 000 лв. Сумата е осигурена от продажбата на общинската земя, предназначена за изграждане на балнеоложкия център и инвестицията за изграждане на довеждащата инфраструктура на минералната вода.
„Искам да благодаря на г-н Симеонов за това, че удържа на дадената дума тази сума да бъде инвестирана директно в селото ни – жизнено важен момент за здравето на жителите и гостите му, както и неговия просперитет. Адмирации!!!“, това сподели г-н Григор Господинов, кмет на с. Равно поле след подписването на документите.

Пресцентър на Община Елин Пелин